Brisel, Europska komisija, studeni 2014.

Europska komisija objavila je u studenom 2014. godine studiju “Statistički podaci o ženama poduzetnicama u Europi” koja predstavlja analizu dostupnih podataka o ženama poduzetnicama u 37 zemalja (28 zemalja članica EU, Albanija, Makedonija, Island, Izrael, Turska, Lihtenštajn, Crnu Gora, Norveška i Srbija). Studija analizira i sustavno prikazuje najnovije podatke o ženama poduzetnicama u Europi, koji uključuju statističke podatke o broju žena poduzetnica u Europi, sektorsku analizu žena poduzetnica, karakteristike žena poduzetnica s naglaskom na dob, obrazovanje i radno iskustvo, analizu uspješnosti poduzeća koja vode žene, te analizu faktora koji izravno utječu na poduzetništvo. Studija će se koristiti za razvoj politika i aktivnosti usmjerenih na podršku ženskom poduzetništvu.

Studija se sastoji od dva dijela – glavni rezultati svih 37 zemalja prikazani su u izvješću ”Statistički podaci o ženama poduzetnicama u Europi”, dok su individualni podaci o svakoj zemlji prikazani u nacionalnim izvješćima (country fiche).

Istraživačku podlogu za izradu studije s podacima o stanju ženskog poduzetništva u Hrvatskoj te nacionalno izvješće o ženskom poduzetništvu u Republici Hrvatskoj pripremio je CEPOR.

Studija „Statistički podaci o ženama poduzetnicama u Europi“ dostupna je na:
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7481
Nacionalno izvješće (country fiche) o ženskom poduzetništvu u Republici Hrvatskoj dostupno je na:
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/7804