dr.sc. Slavica Singer
Slavica Singer, profesor emeritus na Ekonomskom fakultetu u Osijeku i od 2007. godine voditeljica UNESCO Katedre za poduzetništvo Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Slavica je osnivač i predsjednica Upravnog odbora CEPORa od 2001. godine i članica Nacionalnog vijeća za konkuretnost od 2004. godine.
Slavica je bila članica pregovoračkog tima za Hrvatsku za poglavlje 20 – Industrijska politika i poduzetništvo. Njezin djelokrug rada i interesa obuhvaća: poduzetništvo, strateško upravljanje, razvoj sektora malih i srednjih poduzeća, socijalna ekonomija, regionalno gospodarstvo, proces tranzicije u Istočnoj Europi (politički, ekonomski i sociološki aspekti), djelotvornost i učinkovitost sveučilišnog obrazovanja.
Slavica Singer je voditeljica nacionalnog tima Global Entrpreneurship Monitor za Hrvatsku od 2002. godine i članica Upravnog odbora Global Entrepreneurship Research Association koji koordinira provedbu GEM projekta na svjetskoj razini.
Slavica je bila voditeljica CEPORovog tima za izradu Strategije razvoja ženskog poduzetništva RH.

Piotr Korynski
Piotr Korynski ima preko 20 godina iskustva u sektoru malih i srednjih poduzeća i gospodarskom razvoju, uključujući javne politike uz duboko poznavanje izazova razvoja poduzetništva u tranziciji. Piotr ima iskustva u savjetovanju profitnih i neprofitnih organizacija, u projektiranju poslovnih i programskih strategija i razvijanju provedbenih organizacijskih kapaciteta.
Piotr je radio na lokalnim i nacionalnim programima javnog, privatnog i neprofitnog sektora u više od 20 zemalja. U proteklih 15 godina, bio je uključen u razne razvojne projekte u sektoru malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj, uključujući osnivanje  i razvoj CEPORa.
Piotr je doktoralni kandidat na Ohio State University, SAD.

dr.sc. Nataša Šarlija
Nataša Šarlija redovna je profesorica na Ekonomskom fakultetu u Osijeku Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Doktorsku disertaciju iz područja kvantitativne ekonomije na temu kreditnih rizika obranila je 2002. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Od 2006. do 2007. godine je bila zaposlena i u Hrvatskoj narodnoj banci kao savjetnik u sektoru Bonitetne regulative i nadzora banaka.
Od 2002. godine članica je CEPORovog nacionalnog GEM tima.  U suradnji s CEPORom razvila je metodologiju za provođenje istraživačkog projekta C – indeks kojim se istražuje poslovni optimizam vlasnika i managera malih i srednjih poduzeća.
Posebno polje interesa su: kreditni rizik, kreditni scoring, analiza podataka, primjena statističkih metoda u ekonomiji, data mining i business intelligence.
Nataša je članica Hrvatskog društva za operacijska istraživanja (HDOI).

dr.sc. Sanja Pfeifer
Sanja Pfeifer redovna je profesorica na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku gdje je nositelj poduzetničkih kolegija na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini studijskog smjera Poduzetništvo.
Doktorsku disertaciju na temu: „Kvalitetne tehnike prognoziranja interakcije okruženja i poduzeća u funkciji strategijskog upravljanja poduzećem” obranila je 1994. godine.
Sanja je članica CEPORovog GEM tima za Hrvatsku.
Područja interesa uključuju poduzetništvo, poduzetnički management, konkurentnost i upravljanje ljudskim resursima.

dr.sc. Sunčica Oberman Peterka
Sunčica Oberman-Peterka je redovna profesorica na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku gdje je 2008. godine obranila doktorsku disertaciju pod nazivom: Poduzetnička sveučilišta u funkciji djelotvorne diseminacije intelektualnog vlasništva sveučilišta“.
Od 1997. – 2000. godine radila je u Centru za poduzetništvo Osijek kao koordinatorica programa gdje je bila zadužena za organizaciju seminara i savjetovanja za mala i srednja poduzeća. Od 2000.-2001. godine bila je koordinator projekta Designing an SME Training Model for Croatia, sufinanciranog od strane European Training Foundation, Ministarstva gospodarstva rada i poduzetništva i Open Society Institute New York. Od 2005. godine voditeljica je edukativnog programa za rastuća poduzeća „Rast i razvoj Vašeg poduzeća“ u Centru za poduzetništvo Osijek.
Sunčica je koautorica CEPORovog priručnika “Želim biti poduzetnik“ te brojnih znanstvenih radova iz područja poduzetničkog obrazovanja koje je u fokusu njenog istraživačkog rada.  Članica je CEPOR-ovog nacionalnog GEM tima za Hrvatsku od 2002. godine.

dr.sc. Mirela Alpeza
Mirela Alpeza je direktorica CEPORa od ožujka 2011. Od 2003. godine zaposlena je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku gdje je magistrirala i 2009. godine obranila doktorsku disertaciju na temu  “Utjecaj sposobnosti internog učenja poduzeća na efektivnost strateškog pozicioniranja u okolini“.
Od 2003. surađuje s Centrom za poduzetništvo u Osijeku gdje kao voditeljica Centra za franšize organzira i provodi edukaciju i savjetovanje malih i srednjih poduzeća o franšiznom poslovanju. Mirelina područja interesa su mala i srednja poduzeća, korporacijsko poduzetništvo, franšizno poslovanje i Business Intelligence.

dr.sc. Julia Perić
Julia Perić je docentica na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku gdje je 2011. godine doktorirala na temu: “Izgradnja društvene odgovornosti sveučilišta kroz studentsko volontiranje kao oblik socijalnog poduzetništva“.
Julia Perić je bila zaposlena u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, područnom uredu u Osijeku, gdje je kao savjetnica za zapošljavanje bila zadužena za suradnju s poslovnim sektorom i organizaciju radionica za nezaposlene.
Surađivala je s CEPORom u izradi Strategije razvoja ženskog poduzetništva RH te policy istraživanjima vezanim uz socijalno poduzetništvo.
Julia je član Nadzornog odbora Zaklade za razvoj lokalne zajednice Slagalica zajednice i koordinatorica Volonterskog programa studija Poduzetništvo na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

dr.sc. Anamarija Delić
Anamarija Delić je docentica na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku gdje je magistrirala na temu: „Proces oblikovanja politika i instrumenata podrške razvoja sektora malih i srednjih poduzeća“ – slučaj CEPORa.
Od 2000. godine zaposlena je u Centru za poduzetništvo u Osijeku, gdje od 2005. – 2007. godine radi kao voditeljica Centra.
Anamarija je 2012. godine obranila doktorsku disertaciju pod nazivom: „Čimbenici donošenja odluka o strukturi kapitala malih i srednjih poduzeća na nerazvijenom financijskom tržištu Republike Hrvatske“. Surađivala je u izradi Strategije razvoja ženskog poduzetništva RH i koautorica je CEPORovog priručnika “Želim biti poduzetnik“.
Anamarija je članica Nadzornog odbora Volonterskog centra Osijek i savjetnica studentske udruge Poduzetnici bez granica.

mr.sc. Sanja Crnković Pozaić
Sanja Crnković-Pozaić je neovisna stručnjakinja za tržište rada. Magistrirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1998. – 2004. godine radila je kao ravnateljica Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, od 2004. – 2006. u Agrokoru kao voditeljica sektora ljudskih resursa, a od 2006. – 2008. kao direktorica  CEPORa.
Tijekom posljednjih nekoliko godina radi kao ekspert na projektima Europske unije koji povezuju potrebe tržišta rada i obrazovanja te izvještava o napretku Hrvatske u tom segmentu.  Djeluje i kao konzultantica za međunarodne organizacije kao što su Svjetska banka, Međunarodna organizacija rada (ILO), OECD, European Training Foundation (ETF) i dr.

Mr.sc. Mirna Oberman
Mirna Oberman od 2002.-2008. zaposlena je u CEPOR-u kao koordinatorica programa. Od 2008. godine vlasnica je i direktorica poduzeća Egzakta poslovne usluge iz Zagreba i članica uprave poduzeća Hidrokonzalt d.o.o.
Od 2002. godine Mirna je član CEPORovog GEM tima za Hrvatsku.
Magistrirala je na temuOd samozapošljavanja do rastućeg poduzeća“ kao polaznica poslijediplomskog studija Poduzetništvo na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera  u Osijeku.

Mr.sc. Gordana Ćorić
Gordana Ćorić je predavačica na Veleučilištu VERN’ i vlasnica konzultantske tvrtke Festina lente. Višegodišnja je suradnica Hrvatske franšizne udruge. Magistrirala je na temu „Izazovi poduzetništva za brzorastuća poduzeća (gazele) u Hrvatskoj na putu prema Europskoj uniji“ u sklopu znanstvenog magistarskog studija Poduzetništvo na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Gordana je doktoralni student na interdisciplinarnom doktoralnom studiju Entrepreneurship and Innovativeness na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku. Sudjelovala je u izradi CEPORove Strategije razvoja ženskog poduzetništva RH. Područja interesa uključuju poduzetništvo, ekonomsko osnaživanje marginaliziranih skupina, strategije rasta malih i srednjih poduzeće, poslovnu etiku, društveno odgovorno poslovanje, franšizno poslovanje i regionalni razvoj.

Kirsi Peura, MA
Kirsi Peura diplomirala je na Sveučilištu u Turku 2002. godine.  Trenutno je zaposlena kao voditeljica projekata Business and Innovation Development odjela Sveučilišta u Turku, te je studentica doktorskog studija Poduzetništvo na University of Turku Business School. Njezina doktorska disertacija fokusirana je na razvoj poduzetništva u tranzicijskom kontekstu, a zadire u povijesne i kulturalne probleme o kojima ovisi razvoj poduzetništva. Kirsi Peura ima više od deset godina iskustva u razvojnim programima usmjerenim na unapređenje poduzetništva i poduzetničkog okruženja. Posebna područja njenog djelovanja su vođenje i razvoj nastavnih planova i programa u okviru poduzetničkg obrazovanja, suradnja između sveučilišta i gospodarstva, te razvoj edukacijskih programa poslovnog razvoja za poduzetnike. Kirsi Peura je dizajnirala i vodila preko 30 poduzetničkih i poslovno-razvojnih projekata, te radila kao savjetnica u upravljanju projektima i definiranju koncepta međunarodnih projekata.

dr. sc. Ružica Šimić Banović
Ružica je docentica  na Katedri za ekonomske znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 2003. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kao Chevening stipendistica završila je MA program Javne politike na King’s Collegeu Sveučilišta u Londonu. Doktorsku disertaciju obranila je 2012. na  Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Godine 2010. bila je na studijskom boravku na Sveučilištu George Washington u okviru Junior Faculty Development Programa pod pokroviteljstvom State Departmenta. Sudjelovala je na nizu seminara, radionica i konferencija u SAD-u i Europi uključujući program Ljetne škole na LSE-u “Politička ekonomija javnih politika”.
Prije dolaska u akademsku zajednicu bila je savjetnica u Nacionalnom vijeću za konkurentnost, a prethodno je radila i u poslovnoj zajednici. Članica je nekoliko strukovnih i alumni udruženja. Njeno obrazovanje i profesionalno iskustvo potaknulo ju je na istraživanje institucionalnih promjena u tranzicijskim gospodarstvima Istočne Europe.