ŠTO JE CEPOR

CEPOR – Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva je prvi think-tank u Hrvatskoj koji se bavi problematikom malih i srednjih poduzeća i poduzetništva.
CEPOR je neprofitna organizacija osnovana 2001. godine temeljem Sporazuma između Republike Hrvatske i Instituta Otvoreno društvo-Hrvatska. 10 institucionalnih osnivača CEPORA lideri su u svojim područjima djelovanja – od akademske zajednice do udruženja gospodarstvenika, razvojnih agencija i poduzetničkih centara.

VIZIJA

CEPOR vidimo kao snažnog integratora regionalnih i globalnih mreža znanja i prakse poduzetništva sa ključnim utjecajem na razvoj politike prema malim i srednjim poduzećima i poduzetništvu u gospodarstvu i zajednici.

MISIJA

Ujecati na javno-političko okruženje naglašavajući ključnu ulogu poduzeništva, te malih i srednjih poduzeća u razvoju hrvatskog gospodarstva. CEPOR želi doprinijeti oblikovanju poduzetničke kulture, te stimulativnog institucionalnog i regulatornog okvira za poduzetničko djelovanje, radi ostvarivanja snažnog ekonomskog rasta temeljenog na međunarodnoj konkurentnosti.

PODRUČJA DJELOVANJA

istraživanje
neovisna istraživanja vezana za politiku razvoja poduzetništva i malih i srednjih poduzeća radi objektivnog definiranja problema i predlaganja rješenja.

razvoj politike
savjetovanje vladinih institucija radi izgradnje zakonodavnog i institucionalnog kapaciteta Vlade za dizajniranje i implementiranje djelotvornih i nediskriminirajućih politika razvoja malih i srednjih poduzeća.

zagovaranje
organiziranje aktivnosti koje trebaju omogućiti malim i srednjim poduzećima da se o njihovim problemima čuje i raspravlja u javnosti, te da se preporuke prezentiraju Vladi radi postizanja konkretnih rješenja.

AKTIVNOSTI

Povezivanje s policy centrima čije je djelovanje usmjereno ka problematici MSP-a i poduzetništva

Organiziranje okruglih stolova, radionica i skupova fokusiranih  na policy aspekte razvoja sektora malih i srednjih poduzeća i poduzetništva

Edukacija skupina zaduženih za provedbu, praćenje i vrednovanje politike prema MSP-a

OSNIVAČI

Osnivači CEPOR-a su organizacije i institucije zainteresirane za problematiku razvoja sektora malih i srednjih poduzeća:

Akademska zajednica

 • Ekonomski institut Zagreb
 • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku
 • Institut za međunarodne odnose, Zagreb

Udruženja gospodarstvenika

 • Hrvatska gospodarska komora
 • Hrvatska obrtnička komora

Razvojne institucije

 • Međimurski poduzetnički centar / Razvojna agencija Međimurje – REDEA,Čakovec
 • Istarska razvojna agencija – IDA, Pula
 • Centar za poduzetništvo, Osijek

Ostali

 • Institut Otvoreno društvo – Hrvatska
 • Udruga hrvatskih institucija za poticanje poduzetništva – UHIPP, Zagreb

Upravni odbor

Boris Sabatti
Istarska razvojna agencija – Pula, direktor

Sandra Polanec Marinović
Regionalna razvojna agencija Međimurje

Višnja Samardžija (CV)
Institut za međunarodne odnose, voditeljica Odjela za EU integracije

Slavica Singer (CV)
UNESCO Katedra za Poduzetništvo, Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku

Dubravka Jurlina Alibegović
Ekonomski institut Zagreb, direktorica

Počasni član Upravnog odbora:
Ivan Teodorović
Ekonomski institut Zagreb, znanstveni savjetnik

PARTNERI

 • Nacionalno vijeće za konkurentnost
 • HUP Hrvatska udruga poslodavaca
 • IDA Istarska razvojna agencija
 • REDEA Regionalna razvojna agencija Međimurje
 • Tehnološki park Varaždin
 • Centar za poduzetništvo Osijek
 • Poduzetnički centar Pakrac
 • LORA Lokalna razvojna agencija Poslovni park Bjelovar
 • Centar za tehnološki razvoj – Razvojna agencija Brodsko-posavske županije
 • HRAST Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije
 • ZADRA NOVA Razvojna agencija Zadarske županije
 • Grad Pakrac
 • Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište JJ. Strossmayer u Oisjeku
 • UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske, Slovenija
 • IRP Inštitut za raziskovanje podjetništva, Maribor, Slovenija
 • Tehnološki park Ljubljana, Slovenija
 • Pomurski tehnološki park, Slovenija
 • Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
 • Nacionalno vijeće za konkurentnost
 • Hrvatsko udruga poslodavaca- HUP

Istraživački tim

prof.dr.sc. Slavica Singer
Slavica Singer redovna je profesorica na Ekonomskom fakultetu u Osijeku i od 2007. godine voditeljica UNESCO Katedre za poduzetništvo Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Slavica je osnivač i predsjednica Upravnog odbora CEPORa od 2001. godine i članica Nacionalnog vijeća za konkuretnost od 2004. godine.
Slavica je bila članica pregovoračkog tima za Hrvatsku za poglavlje 20 – Industrijska politika i poduzetništvo. Njezin djelokrug rada i interesa obuhvaća: poduzetništvo, strateško upravljanje, razvoj sektora malih i srednjih poduzeća, socijalna ekonomija, regionalno gospodarstvo, proces tranzicije u Istočnoj Europi (politički, ekonomski i sociološki aspekti), djelotvornost i učinkovitost sveučilišnog obrazovanja.
Slavica Singer je voditeljica nacionalnog tima Global Entrpreneurship Monitor za Hrvatsku od 2002. godine i članica Upravnog odbora Global Entrepreneurship Research Association koji koordinira provedbu GEM projekta na svjetskoj razini.
Slavica je bila voditeljica CEPORovog tima za izradu Strategije razvoja ženskog poduzetništva RH.

Piotr Korynski
Piotr Korynski ima preko 20 godina iskustva u sektoru malih i srednjih poduzeća i gospodarskom razvoju, uključujući javne politike uz duboko poznavanje izazova razvoja poduzetništva u tranziciji. Piotr ima iskustva u savjetovanju profitnih i neprofitnih organizacija, u projektiranju poslovnih i programskih strategija i razvijanju provedbenih organizacijskih kapaciteta.
Piotr je radio na lokalnim i nacionalnim programima javnog, privatnog i neprofitnog sektora u više od 20 zemalja. U proteklih 15 godina, bio je uključen u razne razvojne projekte u sektoru malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj, uključujući osnivanje  i razvoj CEPORa.
Piotr je doktoralni kandidat na Ohio State University, SAD.

prof.dr.sc. Nataša Šarlija
Nataša Šarlija je izvanredna je profesorica na Ekonomskom fakultetu u Osijeku Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Doktorsku disertaciju iz područja kvantitativne ekonomije na temu kreditnih rizika obranila je 2002. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Od 2006. do 2007. godine je bila zaposlena i u Hrvatskoj narodnoj banci kao savjetnik u sektoru Bonitetne regulative i nadzora banaka.
Od 2002. godine članica je CEPORovog nacionalnog GEM tima.  U suradnji s CEPORom razvila je metodologiju za provođenje istraživačkog projekta C – indeks kojim se istražuje poslovni optimizam vlasnika i managera malih i srednjih poduzeća.
Posebno polje interesa su: kreditni rizik, kreditni scoring, analiza podataka, primjena statističkih metoda u ekonomiji, data mining i business intelligence.
Nataša je članica Hrvatskog društva za operacijska istraživanja (HDOI).

prof.dr.sc. Sanja Pfeifer
Sanja Pfeifer redovna je profesorica na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku gdje je nositelj poduzetničkih kolegija na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini studijskog smjera Poduzetništvo.
Doktorsku disertaciju na temu: „Kvalitetne tehnike prognoziranja interakcije okruženja i poduzeća u funkciji strategijskog upravljanja poduzećem” obranila je 1994. godine.
Sanja je članica CEPORovog GEM tima za Hrvatsku.
Područja interesa uključuju poduzetništvo, poduzetnički management, konkurentnost i upravljanje ljudskim resursima.

doc.dr.sc. Sunčica Oberman – Peterka
Sunčica Oberman-Peterka je docentica na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku gdje je 2008. godine obranila doktorsku disertaciju pod nazivom: Poduzetnička sveučilišta u funkciji djelotvorne diseminacije intelektualnog vlasništva sveučilišta“.
Od 1997. – 2000. godine radila je u Centru za poduzetništvo Osijek kao koordinatorica programa gdje je bila zadužena za organizaciju seminara i savjetovanja za mala i srednja poduzeća. Od 2000.-2001. godine bila je koordinator projekta Designing an SME Training Model for Croatia, sufinanciranog od strane European Training Foundation, Ministarstva gospodarstva rada i poduzetništva i Open Society Institute New York. Od 2005. godine voditeljica je edukativnog programa za rastuća poduzeća „Rast i razvoj Vašeg poduzeća“ u Centru za poduzetništvo Osijek.
Sunčica je koautorica CEPORovog priručnika “Želim biti poduzetnik“ te brojnih znanstvenih radova iz područja poduzetničkog obrazovanja koje je u fokusu njenog istraživačkog rada.  Članica je CEPOR-ovog nacionalnog GEM tima za Hrvatsku od 2002. godine.

doc.dr.sc. Mirela Alpeza
Mirela Alpeza je direktorica CEPORa od ožujka 2011. Od 2003. godine zaposlena je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku gdje je magistrirala i 2009. godine obranila doktorsku disertaciju na temu  “Utjecaj sposobnosti internog učenja poduzeća na efektivnost strateškog pozicioniranja u okolini“. U zvanje docenta izabrana je 2008. godine.
Od 2003. surađuje s Centrom za poduzetništvo u Osijeku gdje kao voditeljica Centra za franšize organzira i provodi edukaciju i savjetovanje malih i srednjih poduzeća o franšiznom poslovanju. Mirelina područja interesa su mala i srednja poduzeća, korporacijsko poduzetništvo, franšizno poslovanje i Business Intelligence.

dr.sc. Julia Perić
Julia Perić je viši asistent na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku gdje je 2011. godine doktorirala na temu: “Izgradnja društvene odgovornosti sveučilišta kroz studentsko volontiranje kao oblik socijalnog poduzetništva“.
Julia Perić je bila zaposlena u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, područnom uredu u Osijeku, gdje je kao savjetnica za zapošljavanje bila zadužena za suradnju s poslovnim sektorom i organizaciju radionica za nezaposlene.
Surađivala je s CEPORom u izradi Strategije razvoja ženskog poduzetništva RH te policy istraživanjima vezanim uz socijalno poduzetništvo.
Julia je član Nadzornog odbora Zaklade za razvoj lokalne zajednice Slagalica zajednice i koordinatorica Volonterskog programa studija Poduzetništvo na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

dr.sc. Anamarija Delić
Anamarija Delić asistentica je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku gdje je magistrirala na temu: „Proces oblikovanja politika i instrumenata podrške razvoja sektora malih i srednjih poduzeća“ – slučaj CEPORa.
Od 2000. godine zaposlena je u Centru za poduzetništvo u Osijeku, gdje od 2005. – 2007. godine radi kao voditeljica Centra.
Anamarija je 2012. godine obranila doktorsku disertaciju pod nazivom: „Čimbenici donošenja odluka o strukturi kapitala malih i srednjih poduzeća na nerazvijenom financijskom tržištu Republike Hrvatske“. Surađivala je u izradi Strategije razvoja ženskog poduzetništva RH i koautorica je CEPORovog priručnika “Želim biti poduzetnik“.
Anamarija je članica Nadzornog odbora Volonterskog centra Osijek i savjetnica studentske udruge Poduzetnici bez granica.

mr.sc. Sanja Crnković – Pozaić
Sanja Crnković-Pozaić je neovisna stručnjakinja za tržište rada. Magistrirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1998. – 2004. godine radila je kao ravnateljica Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, od 2004. – 2006. u Agrokoru kao voditeljica sektora ljudskih resursa, a od 2006. – 2008. kao direktorica  CEPORa.
Tijekom posljednjih nekoliko godina radi kao ekspert na projektima Europske unije koji povezuju potrebe tržišta rada i obrazovanja te izvještava o napretku Hrvatske u tom segmentu.  Djeluje i kao konzultantica za međunarodne organizacije kao što su Svjetska banka, Međunarodna organizacija rada (ILO), OECD, European Training Foundation (ETF) i dr.

Mr.sc. Mirna Oberman
Mirna Oberman od 2002.-2008. zaposlena je u CEPOR-u kao koordinatorica programa. Od 2008. godine vlasnica je i direktorica poduzeća Egzakta poslovne usluge iz Zagreba i članica uprave poduzeća Hidrokonzalt d.o.o.
Od 2002. godine Mirna je član CEPORovog GEM tima za Hrvatsku.
Magistrirala je na temuOd samozapošljavanja do rastućeg poduzeća“ kao polaznica poslijediplomskog studija Poduzetništvo na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera  u Osijeku.

Mr.sc. Gordana Ćorić
Gordana Ćorić je predavačica na Veleučilištu VERN’ i vlasnica konzultantske tvrtke Festina lente. Višegodišnja je suradnica Hrvatske franšizne udruge. Magistrirala je na temu „Izazovi poduzetništva za brzorastuća poduzeća (gazele) u Hrvatskoj na putu prema Europskoj uniji“ u sklopu znanstvenog magistarskog studija Poduzetništvo na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Gordana je doktoralni student na interdisciplinarnom doktoralnom studiju Entrepreneurship and Innovativeness na Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku. Sudjelovala je u izradi CEPORove Strategije razvoja ženskog poduzetništva RH. Područja interesa uključuju poduzetništvo, ekonomsko osnaživanje marginaliziranih skupina, strategije rasta malih i srednjih poduzeće, poslovnu etiku, društveno odgovorno poslovanje, franšizno poslovanje i regionalni razvoj.

Kirsi Peura, MA
Kirsi Peura diplomirala je na Sveučilištu u Turku 2002. godine.  Trenutno je zaposlena kao voditeljica projekata Business and Innovation Development odjela Sveučilišta u Turku, te je studentica doktorskog studija Poduzetništvo na University of Turku Business School. Njezina doktorska disertacija fokusirana je na razvoj poduzetništva u tranzicijskom kontekstu, a zadire u povijesne i kulturalne probleme o kojima ovisi razvoj poduzetništva. Kirsi Peura ima više od deset godina iskustva u razvojnim programima usmjerenim na unapređenje poduzetništva i poduzetničkog okruženja. Posebna područja njenog djelovanja su vođenje i razvoj nastavnih planova i programa u okviru poduzetničkg obrazovanja, suradnja između sveučilišta i gospodarstva, te razvoj edukacijskih programa poslovnog razvoja za poduzetnike. Kirsi Peura je dizajnirala i vodila preko 30 poduzetničkih i poslovno-razvojnih projekata, te radila kao savjetnica u upravljanju projektima i definiranju koncepta međunarodnih projekata.

dr. sc. Ružica Šimić Banović
Ružica je viša asistentica – predavačica na Katedri za ekonomske znanosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 2003. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kao Chevening stipendistica završila je MA program Javne politike na King’s Collegeu Sveučilišta u Londonu. Doktorsku disertaciju obranila je 2012. na  Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Godine 2010. bila je na studijskom boravku na Sveučilištu George Washington u okviru Junior Faculty Development Programa pod pokroviteljstvom State Departmenta. Sudjelovala je na nizu seminara, radionica i konferencija u SAD-u i Europi uključujući program Ljetne škole na LSE-u “Politička ekonomija javnih politika”.
Prije dolaska u akademsku zajednicu bila je savjetnica u Nacionalnom vijeću za konkurentnost, a prethodno je radila i u poslovnoj zajednici. Članica je nekoliko strukovnih i alumni udruženja. Njeno obrazovanje i profesionalno iskustvo potaknulo ju je na istraživanje institucionalnih promjena u tranzicijskim gospodarstvima Istočne Europe.

THINK TANK

Think-tank je moderan tip neprofitne organizacije, koja se bavi istraživanjem i edukacijom o određenoj javnoj politici ili problemu, a s ciljem utjecaja na javnu raspravu i proces donošenja odluka. Putem organizacije radnih stolova, izdavanjem različitih publikacija i zagovaranjem interesa, think-tank pokušava istaknuti i formulirati važne političke i druge teme. Think-tank je generator novih ideja i politika. U svijetu danas postoji velik broj think-tankova koji se razlikuju svojom veličinom, utjecajem i problematikom kojom se bave.

Više informacija o funkcioniranju think tank organizacija u Hrvatskoj možete pročitati u radu (pdf): Delić, A., Singer, S., Alpeza, M.: “The role of think tanks in shaping SME business environment in Croatia – the case of CEPOR”, 9th International Conference „Challenges of Europe: Growth and Competitiveness – Reversing the Trends“, Bol, 26th – 28th May 2011

Donatori

CEPOR je neprofitna udruga koja sredstva neophodna za rad prikuplja od donatora putem prijavljenih projekata na objavljene natječaje. U financiranju aktivnosti i rada CEPOR-a sudjeluju strani i domaći donatori, različite institucije i fondovi.

U financiranje djelatnosti CEPOR-a se mogu uključiti: institucije, privatne tvrtke, građani te druge neprofitne organizacije i financirati pojedini dio projekta, projekt u cjelini ili općenito rad udruge. Financijskim sudjelovanjem u radu CEPOR-a smatra se novčana ili materijalna / uslužna potpora. Prema važećim zakonima (Zakon o porezu na dobit, Zakon o porezu na dohodak) profitni sektor kao i fizičke osobe financirajući / donirajući udruge ostvaruju i porezne olakšice.

Građani i pravne osobe koje žele pružiti potporu radu CEPOR-a svoje uplate mogu izvršiti na žiro račun kod poslovne banke:

Zagrebačka banka
Br. računa: 2360000-1101220808

Zahvaljujemo svim našim dosadašnjim donatorima:

Institut Otvoreno društvo – Hrvatska
———————————————————————————————–
Open Society Institute, New York
———————————————————————————————–
Ministarstvo gospodarstva
———————————————————————————————–
Ministarstvo poduzetništva i obrta
———————————————————————————————–

USAID, Academy for Educational Development – AED
———————————————————————————————–
Europska komisija, CARDS 2002, CARDS 2003 i PHARE 2005, Operativni program IPA Slovenija – Hrvatska 2007– 2013
———————————————————————————————–
European Training Foundation
———————————————————————————————–
BIT BIT (Best in Training) Schulungscenter, Austria
———————————————————————————————–
Veleposlanstvo SAD –  Civil Society Small Grants Program 2012
———————————————————————————————–
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske  – Sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa EU
———————————————————————————————–
hbor Hrvatska banka za obnovu i razvitak
———————————————————————————————–