Slavica Singer
Ekonomski fakultet u Osijeku
Predsjednica Upravnog odbora

Boris Sabatti
Istarska razvojna agencija – Pula, direktor
Član Upravnog odbora

Sandra Polanec Marinović
Regionalna razvojna agencija Međimurje, direktorica
Članica Upravnog odbora

Sunčica Oberman Peterka
Ekonomski fakultet u Osijeku, prodekanica
Članica Upravnog odbora

Tajana Barbić
Ekonomski institut Zagreb, ravnateljica
Članica Upravnog odbora

Ivan Teodorović
Počasni član Upravnog odbora

Višnja Samardžija
Počasna članica Upravnog odbora