CEPOR – Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva je prvi think-tank u Hrvatskoj koji se bavi problematikom malih i srednjih poduzeća i poduzetništva.

CEPOR je neprofitna organizacija osnovana 2001. godine temeljem Sporazuma između Republike Hrvatske i Instituta Otvoreno društvo-Hrvatska. 10 institucionalnih osnivača CEPORA lideri su u svojim područjima djelovanja – od akademske zajednice do udruženja gospodarstvenika, razvojnih agencija i poduzetničkih centara.

VIZIJA

CEPOR vidimo kao važnog integratora regionalnih i globalnih mreža znanja i prakse poduzetništva sa značajnim utjecajem na razvoj politike prema malim i srednjim poduzećima i poduzetništvu u gospodarstvu i zajednici.

MISIJA

Utjecati na javno-političko okruženje naglašavajući ključnu ulogu poduzeništva, te malih i srednjih poduzeća u razvoju hrvatskog gospodarstva. CEPOR želi doprinijeti oblikovanju poduzetničke kulture, te stimulativnog institucionalnog i regulatornog okvira za poduzetničko djelovanje, radi ostvarivanja snažnog ekonomskog rasta temeljenog na međunarodnoj konkurentnosti.

PODRUČJA DJELOVANJA

istraživanje
neovisna istraživanja vezana za politiku razvoja poduzetništva i malih i srednjih poduzeća radi objektivnog definiranja problema i predlaganja rješenja.

razvoj politike
savjetovanje vladinih institucija radi izgradnje zakonodavnog i institucionalnog kapaciteta Vlade za dizajniranje i implementiranje djelotvornih i nediskriminirajućih politika razvoja malih i srednjih poduzeća.

zagovaranje
organiziranje aktivnosti koje trebaju omogućiti malim i srednjim poduzećima da se o njihovim problemima čuje i raspravlja u javnosti, te da se preporuke prezentiraju Vladi radi postizanja konkretnih rješenja.

AKTIVNOSTI

Povezivanje s policy centrima čije je djelovanje usmjereno ka problematici MSP-a i poduzetništva

Organiziranje okruglih stolova, radionica i skupova fokusiranih  na policy aspekte razvoja sektora malih i srednjih poduzeća i poduzetništva

Edukacija skupina zaduženih za provedbu, praćenje i vrednovanje politike prema MSP-a

THINK TANK

Think-tank je moderan tip neprofitne organizacije, koja se bavi istraživanjem i edukacijom o određenoj javnoj politici ili problemu, a s ciljem utjecaja na javnu raspravu i proces donošenja odluka. Putem organizacije radnih stolova, izdavanjem različitih publikacija i zagovaranjem interesa, think-tank pokušava istaknuti i formulirati važne političke i druge teme. Think-tank je generator novih ideja i politika. U svijetu danas postoji velik broj think-tankova koji se razlikuju svojom veličinom, utjecajem i problematikom kojom se bave.

Više informacija o funkcioniranju think tank organizacija u Hrvatskoj možete pročitati u radu (pdf): Delić, A., Singer, S., Alpeza, M.: “The role of think tanks in shaping SME business environment in Croatia – the case of CEPOR”, 9th International Conference „Challenges of Europe: Growth and Competitiveness – Reversing the Trends“, Bol, 26th – 28th May 2011