Program: Rast i razvoj vašeg poduzeća

Vođenje poduzeća je kompleksan posao u kojem se poduzetnici osjećaju usamljeno i u neprekidnoj su u potrazi za novim informacijama, inspiracijom i energijom. Na inicijativu CEPORa – Centra za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća, Centra za poduzetništvo Osijek i Ekonomskog fakulteta iz Osijeka razvijen je program Rast i razvoj Vašeg poduzeća koji pomaže poduzetnicima u osiguravanju poslovnog rasta i razvoja i reduciranju nesigurnosti iz okoline te održavanju kontrole nad svojim poduzećem.

Edukativni program nije akademski / teoretski poslovni program već je temeljen na najboljoj svjetskoj praksi Durham Business School iz Velike Britanije i Perth Curtin Business School iz Australije, a sastoji se od 10 radionica u trajanju od 5 sati.

U sklopu programa, osim sudjelovanja na radionicama, poduzetnici imaju mogućnost korištenja savjetodavnih usluga trenera / savjetnika koji su uključeni u izvođenje edukacije i koji su specijalizirani za područje financija, marketinga, strategije i operacija.

Cilj programa je pomoći poduzetnicima u stjecanju znanja i vještina koja su im potrebna pri donošenju svakodnevnih odluka koje utječu na rast i razvoj. Sam program namijenjen je isključivo poduzetnicima – vlasnicima poduzeća koji imaju mogućnost provođenja promjene u poduzeću (sudjelovanje na radionicama vlasnik poduzeća ne može delegirati nekom drugom iz poduzeća, čak ni teme vezane uz financijsko upravljanje poslovanjem).

Opis programa
Program se sastoji od 10 radionica koje se, prema idealnoj dinamici, održavaju svaki drugi tjedan po jedna jednodnevna radionica u trajanju od 5 sati. Veličina grupe ograničena je na 25 poduzetnika, kako bi se omogućila kvalitetna diskusija i razmjena iskustava. Na početku svakog programa svakom poduzetniku osigurana su 3 sata savjetovanja čiji je cilj identifikacija ključnih problema u poslovanju, te prilagođavanja sadržaja radionica stvarnim problemima identificiranim unutar ključnih područja poslovanja koji ih posebno pogađaju. Usluge savjetovanja u dogovorenom obujmu i prema dogovorenoj dinamici mogu biti raspoložive za poduzetnike i tijekom trajanja edukativnog programa.

Tijekom edukacije poduzetnici prolaze sljedeće module:

  • Strategija/vizija: gdje žele biti za 5 godina, na čemu temelje viziju i kako ju planiraju ostvariti; koliko dobro poznaju okruženje u kojem posluju, kako prikupljaju i koriste informacije iz i o okruženju, na koji način strateški širiti mrežu kontakata koja im može pomoći u razvoju poslovanja i realizaciji vizije;
  • Operacije: analiza poslovnih procesa, identifikacija i uklanjanje „uskih grla“, efikasni lanac vrijednosti – identifikacija područja za stvaranje dodatne vrijednosti; izazovi rada u timu i upravljanja odnosima; kako pomiriti efikasno i efektivno poslovanje;
  • Financije: financijsko planiranje, izvori financiranja, održavanje profitabilnosti i likvidnosti u poslovanju;
  • Marketing: plan marketinga, promotivne opcije, alternativni (jeftini, a učinkoviti) mediji;

 

Kao rezultat ovog programa poduzetnik razvija sljedeće kompetencije:

  • Sposobnost definiranja osobnog razvojnog poslovnog plana
  • Sposobnost stjecanja boljeg razumijevanja vlastitog poslovanja
  • Razumijevanje i sposobnost upravljanja financijama
  • Vještine potrebne za analizu trenutne (ne)uspješnosti poduzeća i identificiranje potencijala za budućnost

Važna prednost ovog programa je i umrežavanje polaznika. Tijekom cijelog programa edukacije poduzetnici provode vrijeme zajedno i međusobno razmjenjuju iskustva i ideje te uče jedni od drugih.

Reference programa

Program Rast i razvoj vašeg poduzeća provodi se od 2005. godine. Osim u Hrvatskoj, provodi se u više od 20 zemalja svijeta. Nastao je u Velikoj Britaniji tijekom 1980-ih, a u Hrvatskoj razvoj trenerskog i savjetničkog kapaciteta za realizaciju programa preuzima CEPOR, uz pomoć partnerskih institucija: Durham Business School iz Velike Britanije i eksperta Alana Gibba i Curtin Business School iz australskog Pertha, te uz financijsku pomoć European Training Foundation, Open Society Institute New York i Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo Republike Hrvatske.

Kako kvalitetno razvijati svoje poduzeće do sada je kroz program Rast i razvoj Vašeg poduzeća naučilo više od 100 poduzetnika kroz nekoliko ciklusa edukacije i in-house treninga realiziranih na području Osječko-baranjske, Šibensko-kninske županije i Grada Zagreba.

Edukacija u Šibeniku realizirana je u sklopu projekta „Lokalni gospodarski razvoj i mala poduzeća: gospodarski razvoj kroz suradnju između Šibensko-kninske županije i Toscane” 2006. godine (CARDS 2002).

Edukacija je uspješno provedena 2013. u sklopu projekta Inkubator za samozaposlene u okviru Operativnog programa IPA Slovenija – Hrvatska 2007 – 2013 za korisnike aktivnih mjera samozapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – mjera Tvoja inicijativa – tvoje radno mjesto – potpora za samozapošljavanje.

Opis radionica

1. Snaga vizijekako doći tamo gdje bi željeli biti

Poznavanje vlastitih snaga i slabosti
Poznavanje okruženja u kojem poslujemo

Praćenje i predviđanje trendova

Za uspješno poslovanje, te rast i razvoj poduzeća potrebno je dobro poznavanje djelatnosti u kojoj se nalazimo, trendova i signala iz okruženja, ali i dobro poznavanje nas samih – u čemu smo dobri, u čemu loši. Pored toga, moramo znati čemu težimo, kako bi u svakom trenutku mogli provjeriti jesmo li na dobrom i pravom putu. Kako postići navedeno pokušat ćemo otkriti za vrijeme ove radionice.

Predavači:
dr.sc. Mirela Alpeza
dr.sc. Sunčica Oberman Peterka
trajanje radionice: 5 sati

2. Upoznajte okruženje u kojem poslujete

Kako doći do informacija o tome što radi konkurencija?
Kako saznati koji su trendovi u djelatnosti u kojoj poslujemo?
Kako saznati što kupci misle o nama i zašto kupuju kod nas?

Prava informacija je neprocijenjiva. Kako doći do nje? Postoje brojni načini prikupljanja informacija i brojni besplatni i dostupni izvori informacija, koje nam mogu značajno pomoći pri donošenju neke poslovne odluke, definiranju strategije i sl.

Predavač:
dr.sc. Mirela Alpeza
trajanje radionice: 5 sati

3. Planiranjem do rezultata

Važnost planiranja i vrste planova
Kako planirati?
Alati za pomoć pri planiranju
Kako učinkovito upravljati vremenom

Vrijeme je najdragocjeniji resurs koji posjedujemo. Ono je konstantno i nepovratno i ničim se ne može zamijeniti. Stupanj iskorištenja mogućeg ljudskog učinka procjenjuje se na svega 30-40%. Najviše vremena i energije se neučinkovito koristi zbog nedostatka jasnih ciljeva, planiranja i prioriteta. Kako učinkovito planirati, kako pratiti ostvarenje postavljenih planova, te kako ostvariti planirano su neke od tema na ovoj radionici.

Predavači:
dr.sc. Anamarija Delić
dr.sc. Sunčica Oberman Peterka
trajanje radionice: 5 sati

4. Tko su moji kupci i što oni žele?

Segmentacija tržišta
Pozicioniranje vaših proizvoda/usluga
Istraživanje tržišta + praktični zadatak

Kako bi znali što i kako ponuditi tržištu neophodno je upoznati se sa preferencijama naših potencijalnih kupaca. Tijekom radionice diskutiramo o tržišnim segmentima koji su interesantni za vaše poduzeće a sukladno tome pozicioniramo vaše proizvode koji će na najbolji način zadovoljiti potrebe tržišta na kojem želimo poslovati. Uz prikaz osnova istraživanja tržišta definirat ćemo podatke koje želite saznati o vašem ciljnom tržištu.

Predavač:
mr.sc. Igor Medić
trajanje radionice: 5 sati

5. Gerila marketing

Promotivne opcije
Alternativni mediji
Učinkovita marketing investicija + praktični zadatak

Kada znamo na kojem tržištu nastupamo i što mu nudimo neophodno je definirati na koji način ćemo komunicirati s našim potencijalnim kupcima. Pored klasičnih promotivnih opcija bit će riječi i o alternativnim medijima koji nam uz “gerila” marketing pristup omogućavaju uštedu u marketingu. Ključni dio radionice je izrada konkretnog media plana sa stvarnim cijenama oglašavanja.

Predavač:
mr. sc. Igor Medić
trajanje radionice: 5 sati

6. Kako zaposliti i zadržati najbolje ljude?

Zašto nam je to bitno?
Kako početi proces zapošljavanja – izvori / intervju / izbor kandidata
Proces zadržavanja ljudi – praćenje i kontrola djelatnika / motivacijski proces

Za uspješno poslovanje, te rast i razvoj poduzeća neophodno je i imati zaposlenike koji su najvažniji organizacijski resurs. Tijekom ove radionice saznajemo gdje potražiti najbolje kandidate, kako provesti kvalitetan izbor kandidata, te kako ih zadržati u poduzeću. Koji su motivatori koji utječu na ostanak ljudi u postojećoj radnoj okolini, te kako smanjiti demotivatore koji mogu utjecati na odlazak kvalitetnog djelatnika? Osim odgovora na ova pitanja, upoznat ćemo se i s nekim mogućnostima praćenja i kontrole djelatnika kao kvalitetnim alatima za mjerenje efikasnosti rada, ali i postojeće razine motivacije.

Predavačica:
mr.sc. Darija Krstić
trajanje radionice: 5 sati

7. Timovi i projekti

Skupina ljudi nije isto što i tim. Govorit ćemo u čemu je razlika, što čini tim, kako tim funkcionira, te kakav je njegov učinak na poslovanje. Govorit ćemo i o različitim ulogama u timovima i važnosti svake od uloga u funkcioniranju i postizanju rezultata tima. Kako od uspješnih timova učiniti još uspješnije, a kako pomoći neuspješnim timovima da postanu uspješni.

Tijekom radionice definirat ćemo upravljanje projektima, te probati otkriti razloge zašto neki uspijevaju, a neki ne. Upoznat ćemo se s fazama u upravljanju projektima  i usredotočiti se na fazu planiranja projekta. Obratit će se pažnja na dvije tehnike vizualnog managementa: Gannt mapu i WBS koji nam pomažu pri upravljanju projektima i praćenju njihovog izvršenja. Ponovo će se istaknuti važnost uključivanja zaposlenih bez kojih je gotovo nemoguće voditi projekte unutar organizacije.

Predavači:
mr.sc. Predrag Dotlić
dr.sc. Aleksandar Erceg
trajanje radionice: 5 sati

8. Racionalno (Lean) poslovanje i kvaliteta

Tijekom radionice upoznat ćemo se s analizom toka vrijednosti i identifikacijom “otpada” u poslovnim procesima, ukazat će se potreba i značaj za pažljivim planiranjem i upravljanjem zalihama. Predstavit će se i dodatni alati vizualnog managementa koji mogu pomoći prilikom upravljanja poslovanjem.

Proces upravljanja kvalitetom je proces kontinuiranog unapređivanja poslovanja poduzetnika. Vođenje računa o kvaliteti postala je neminovnost za svakog, pa i najmanjeg poduzetnika. Što je od različitih koncepata, alata i sustava pogodno za korištenje u malom poduzeću, te na koji način uvođenje istih može doprinijeti smanjenju trošova i boljem poslovnom rezultatu je tema ove radionice.

Predavači:
mr.sc. Predrag Dotlić
dr.sc. Aleksandar Erceg
trajanje radionice: 5 sati

9. Je li dovoljno biti profitabilan?

Što je i čemu služi bilanca?
Koje podatke možemo pronaći u računu dobiti i gubitka?
Što je to tok gotovine (cash flow)?
Razlika između profitabilnosti i likvidnosti

Praćenje financijskih izvještaja, kao i njihovo detaljno poznavanja, jedan je od bitnih preduvjeta ranog uočavanja problema, ali i pravovremenog djelovanja u culju njihova rješavanja. Često se pogrešno misli kako je dovoljno ostvarivati dobit, bez obzira na sve ostale pokazatelje. Tijekom ove radionice, kroz upoznavanje s financijskim izvještajima, pokušat ćemo ukazati na nužnost njihova praćenja, te analiziranje financijskih izvještaja svih drugih stakeholdera – kupaca, dobavljača, poslovnih partnera.

Predavač:
dr.sc. Anamarija Delić
Trajanje radionice: 5 sati

10. Računanje točke pokrića – miran san

Svaki čovjek teži mirnom snu, tako i dinamični poduzetnici. Poznajete li svoje troškove? Znate li u kojem trenutku ste u svom poslovanju dosegli točku profitabilnosti, tj. kada su vam prihodi veći od troškova? Kako to izračunati? Na ovoj radionici ćemo Vas naučiti kako do mirnog sna.

Predavačica:
dr.sc. Anamarija Delić
trajanje radionice: 5 sati

11. Govorite tako da vas slušaju

“Izgovoreno ne mora biti saslušano, saslušano ne mora biti shvaćeno, shvaćeno ne mora biti prihvaćeno, prihvaćeno ne mora biti zapamćeno” K.Lorenz

Svaki poduzetnik bi trebao znati kako uspješno komunicirati u poslu, kako biti uvjerljiv i kako uspostaviti dobar odnos sa slušateljima i aktivno slušati druge. Za uspjeh u poslu izuzetno je važno znati uspješno prezentirati sebe, svoj proizvod, uslugu ili ideju. Upravo su ovo teme koje pokriva ova radionica.

Predavačica:
dr.sc. Ljerka Sedlan Konig
trajanje radionice: 5 sati

12. Kako uspješno pregovarati

Pregovaranje je komunikacija kojoj je cilj postići dogovor u situaciji kada dvije strane imaju neke zajedničke i neke suprotne interese. Kao alternativu tvrdom pregovaranju u kojem se često koriste trikovi, obmane, prijetnje, sila, pritisci. ova radionica nudi novi način pripreme i vođenja pregovora koje se zasniva na otkrivanju interesa iza tvrdih pozicija. Ovakvo pregovaranje teži traženju opcija za zadovoljenje potreba i želja svih strana u pregovorima, kao i očuvanju ili poboljšanju međuljudskih odnosa.

Ova se radionica bavi slijedećim temama:

Priroda i načini rješavanja konflikta
Pregovarački stilovi
Pozicijsko pregovaranja zasnovano na autoritetu i moći
Principjelno pregovaranje koje počiva na interesima, kriterijima i opcijama

Predavačica:
dr.sc. Ljerka Sedlan Konig
trajanje radionice: 5 sati

13. Krizni management

Onaj tko zna prepoznati krizu i tko zna izvući poduzeće iz krize znat će je i spriječiti. Neznanje rukovodilaca i loš management danas su glavni uzroci lošeg poslovanja tvrtki. Kroz primjer vlastitog slučaja na ovoj radionici pokazani su prvi signali krize, uočavanje i prihvaćanje krizne situacije, te pokušaji rješavanja krize.

Predavač:
mr.sc. Gordan Šestić
trajanje radionice: 5 sati

Treneri

Program provode certificirani treneri i savjetnici za mala i srednja poduzeća, Centra za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva – CEPORa, Centra za poduzetništvo Osijek i Ekonomskog fakulteta u Osijeku, neki i sami poduzetnici s dugogodišnjim iskustvom.