Cilj edukacije je pružiti polaznicima informacije i savjete neophodne za uspješno pokretanje i vođenje poduzetničkog pothvata na način prolaska kroz sve faze vođenja poduzeća / obrta /OPGa uz praktične primjere.

Edukativni program sastoji se od 8 radionica u trajanju od 4 sata. Program je namijenjen i prilagođen potrebama poduzetnika početnika koji su tek pokrenuli ili žele pokrenuti vlastiti poslovni pothvat.

Naziv radionice Kratak opis radionice
1. Od ideje do poslovne prilike Tijekom radionice polaznici će biti upoznati s ključnim elementima uspješnog poslovnog pothvata te uočiti razliku između poslovne ideje i poslovne prilike.
2. Poduzetničke vještine i ponašanje Cilj radionice je omogućiti polaznicima prepoznavanje ključnih karakteristika važnih za uspješno pokretanje i vođenje poslovnog pothvata. Tijekom radionice polaznici sudjeluju u „Započnite svoj posao“ – interaktivnoj igri tijekom koje dobivaju praktičan uvid u svakodnevne izazove pokretanja i vođenja poduzetničkog pothvata.
3. Planiranjem do rezultata Radionica će osposobiti polaznike za uspješnu primjenu metodologije poslovnog planiranja. Polaznici će biti upoznati s procesom poslovnog planiranja, sadržajem poslovnog plana te karakteristikama uspješne prezentacije poslovnog plana.
4. Pravni oblici poslovanja Tijekom radionice polaznici će biti upoznati s mogućim načinima registracije poduzeća, odnosno dostupnim pravnim okvirima za pokretanje vlasitiog poduzetničkog pothvata. Polaznici će steći uvid u porezni sustav, prava i obveze vlasnika malih poduzeća, te biti upoznati s institucijama koje predstavljaju podršku za razvoj poduzetništva u Hrvatskoj i njihovim uslugama.
5. Procjena tržišta i izrada marketing plana Radionica skreće pozornost na potrebu što boljeg poznavanja vlastitih kupaca. Tijekom radionice identificiraju se tržišni segmenti koji su posebno značajni za realizaciju pojedinog poduzetničkog pothvata te diskutira o najboljim načinima promocije i zadovoljavanja potreba kupaca.
6. Procjena troškova proizvoda i usluga Tijekom radionice polaznicima će biti ukazano na važnost procjene i praćenja ukupnih troškova u poduzeću. Teme: različite vrste troškova, trošak kapitala i amortizacija, procjena ukupnih troškova proizvodnje, direktni i indirektni troškovi, bruto profitna marža, načini postizanja i održavanja profitabilnosti i likvidnosti u poslovanju.
7. Financijsko planiranje Cilj radionice je na jednostavan i razumljiv način približiti polaznicima osnovne pojmove financijskog plana poduzeća. Tijekom radionice polaznici će naučiti izračunati i analizirati točku pokrića, te tijek novca, kao jedan od najvažnijih financijskih izvještaja. Polaznicima će se objasniti i o čemu govori bilanca, a o čemu račun dobiti i gubitka. Tijekom radionice polaznici će također biti upoznati s mogućim izvorima financiranja mikro i malih poduzeća u Hrvatskoj.
8. Prodajne vještine – kako uspješno pregovarati? Cilj radionice je osposobiti polaznike za usvajanje osnovnih koraka uspješne prodaje, otvaranje pozitivne komunikacije, uspješno provođenje alata prodaje, rješavanje prigovora i uspješno praćenje konkurencije.

Treneri: Program provode certificirani treneri i savjetnici za poduzetnike početnike i rastuća poduzeća s dugogodišnjim iskustvom.
Dinamika izvedbe: Dinamika izvedbe može biti prilagođena potrebama korisnika i organizatora edukacije.