CEPOR je u 2011. godini započeo s projektom izrade redovnog godišnjeg Izvješća koje prikazuje važne aspekte sektora malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj, govori o stanju i značaju sektora, prezentira institucionalni i zakonodavni okvir te opisuje raspoloživost podrške sektoru malih i srednjih poduzeća.
Izvješće opisuje izvore financijske podrške razvoja malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj te pristup i raspoloživost edukacije, informacija i savjetodavnih usluga, kao jedan od preduvjeta poduzetništva.

Cilj Izvješća je informirati nadležne institucije i širu javnost o problematici sektora u Hrvatskoj te kreirati kvalitetnu informacijsku osnovu za donošenje odluka koje će omogućiti jačanje poduzetničke kulture i sektora malih i srednjih poduzeća kroz povećanje kapaciteta zapošljavanja, jačeg doprinosa BDP-u i izvoznom potencijalu Hrvatske.

msp-pandemijaIzvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2021.MALA I SREDNJA PODUZEĆA U HRVATSKOJ U UVJETIMA PANDEMIJE BOLESTI COVID-19

 • Naziv publikacije:
  Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2021.
  MALA I SREDNJA PODUZEĆA U HRVATSKOJ U UVJETIMA PANDEMIJE BOLESTI COVID-19
 • Autori:
  Mirela Alpeza, Martina Basarac Sertić, Anamarija Delić, Maja Has, Tihana Koprivnjak Popović, Katica Križanović, Sara Kuček, Petra Mezulić Juric, Maja Novosel, Mirna Oberman, Sunčica Oberman Peterka, Julia Perić, Teo Petričević, Ružica Šimić Banović, Valentina Vučković
 • Godina izdanja: 2022.
 • preuzmite pdf verziju

 

sme2020-hrvIzvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2020.
uključujući dio rezultata GEM – Global Entrepreneurship Monitor istraživanja za Hrvatsku za 2019. godinu

 • Naziv publikacije:
  Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2020.
  uključujući dio rezultata GEM – Global Entrepreneurship Monitor istraživanja za Hrvatsku za 2019. godinu
 • Autori:
  Mirela Alpeza, Anamarija Delić, Maja Has, Tihana Koprivnjak, Petra Mezulić Juric, Mirna Oberman, Julia Perić, Ružica Šimić Banović
 • Godina izdanja: 2020.
 • preuzmite pdf verziju

 

sme2019-engSmall and Medium Enterprises Report −Croatia 2019
including the results of GEM – Global Entrepreneurship Monitor research for Croatia for 2018

 • Naziv publikacije:
  Small and Medium Enterprises Report − Croatia 2019
  including the results of GEM – Global Entrepreneurship Monitor research for Croatia for 2018
 • Autori:
  Mirela Alpeza, Maja Has, Mirna Oberman, Sunčica Oberman Peterka, Josipa Pervan, Ružica Šimić Banović
 • Godina izdanja: 2019.
 • preuzmite pdf verziju

sme2019-hrvIzvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2019.
uključujući rezultate GEM – Global Entrepreneurship Monitor istraživanja za Hrvatsku za 2018. godinu

 • Naziv publikacije:
  Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2019.
  uključujući rezultate GEM – Global Entrepreneurship Monitor istraživanja za Hrvatsku za 2018. godinu
 • Autori:
  Mirela Alpeza, Maja Has, Mirna Oberman, Sunčica Oberman Peterka, Josipa Pervan, Ružica Šimić Banović
 • Godina izdanja: 2019.
 • preuzmite pdf verziju

 

sme-2018Small and Medium Enterprises Report −Croatia 2018
including the results of GEM – Global Entrepreneurship Monitor research for Croatia for 2017

 • Naziv publikacije:
  Small and Medium Enterprises Report − Croatia 2018
  including the results of GEM – Global Entrepreneurship Monitor research for Croatia for 2017

 

sme2018Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2018.
uključujući rezultate GEM – Global Entrepreneurship Monitor istraživanja za Hrvatsku za 2017. godinu

 • Naziv publikacije:
  Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2018.
  uključujući rezultate GEM – Global Entrepreneurship Monitor istraživanja za Hrvatsku za 2017. godinu

 

sme2016-engSmall and Medium Enterprises Report −Croatia 2016
including the results of GEM – Global Entrepreneurship Monitor research for Croatia for 2015

 • Naziv publikacije:
  Small and Medium Enterprises Report − Croatia 2016
  including the results of GEM – Global Entrepreneurship Monitor research for Croatia for 2015
 • Autori:
  Mirela Alpeza, Maja Has, Maja Novosel, Slavica Singer
 • Godina izdanja: 2017.
 • preuzmite pdf verziju

 

sme2016-hrvIzvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2016.
uključujući rezultate GEM – Global Entrepreneurship Monitor istraživanja za Hrvatsku za 2015. godinu

 • Naziv publikacije:
  Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2016.
  uključujući rezultate GEM – Global Entrepreneurship Monitor istraživanja za Hrvatsku za 2015. godinu
 • Autori:
  Mirela Alpeza, Maja Has, Maja Novosel, Slavica Singer
 • Godina izdanja: 2017.
 • preuzmite pdf verziju

 

izvjesce2015-engSmall and Medium Enterprises Report −Croatia 2015
including the results of GEM – Global Entrepreneurship Monitor research for Croatia for 2014

 • Naziv publikacije:
  Small and Medium Enterprises Report − Croatia 2015
  including the results of GEM – Global Entrepreneurship Monitor research for Croatia for 2014
 • Autori:
  Mirela Alpeza, Danica Eterović, Maja Novosel, Sunčica Oberman Peterka, Slavica Singer, Nataša Šarlija
 • Godina izdanja: 2016.
 • preuzmite pdf verziju

 

izvjesce2015Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2015.
uključujući rezultate GEM – Global Entrepreneurship Monitor istraživanja za Hrvatsku za 2014. godinu

 • Naziv publikacije:
  Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2015.
  Uključujući rezultate GEM – Global Entrepreneurship Monitor istraživanja za Hrvatsku za 2014. godinu
 • Autori:
  dr.sc. Mirela Alpeza, Danica Eterović, Maja Novosel, dr.sc.Sunčica Oberman Peterka, dr.sc. Slavica Singer, dr.sc.Nataša Šarlija.
 • Godina izdanja: 2016.
 • preuzmite pdf verziju

 

publikacije-sme-izvjesce-2014Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2014.
uključujući rezultate GEM – Global Entrepreneurship Monitor istraživanja za Hrvatsku za 2013. godinu

 • Naziv publikacije:
  Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2014.
  Uključujući rezultate GEM – Global Entrepreneurship Monitor istraživanja za Hrvatsku za 2013. godinu
 • Autori:
  Mirela Alpeza, Nives Biškupić, Danica Eterović, Elza-Meril Gucić, Sunčica Oberman Peterka, Slavica Singer, Nataša Šarlija.
 • Godina izdanja: 2015.
 • preuzmite pdf verziju

 

sme-report-2014Small and Medium Enterprises Report −Croatia 2014.
including the results of GEM – Global Entrepreneurship Monitor research for Croatia for 2013

 • Naziv publikacije:
  Small and Medium Enterprises Report − Croatia 2014.
  including the results of GEM – Global Entrepreneurship Monitor research for Croatia for 2013
 • Autori:
  Mirela Alpeza, Nives Biškupić, Danica Eterović, Elza-Meril Gucić, Sunčica Oberman Peterka, Slavica Singer, Nataša Šarlija.
 • Godina izdanja: 2015.
 • preuzmite pdf verziju

 

 

Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2013.
uključujući rezultate GEM – Global Entrepreneurship Monitor istraživanja za Hrvatsku za 2012. godinu

 • Naziv publikacije:
  Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2013.
  Uključujući rezultate GEM – Global Entrepreneurship Monitor istraživanja za Hrvatsku za 2012. godinu
 • Autori:
  Mirela Alpeza, Nives Biškupić, Danica Eterović, Mirna Oberman, Sunčica Oberman Peterka, Slavica Singer, Nataša Šarlija.
 • Godina izdanja: 2013.
 • preuzmite pdf verziju

 

Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2012.

 • Naziv publikacije:
  Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2012.
 • Autori: Mirela Alpeza, Nives Biškupić, Anamarija Delić,Danica Eterović, Morana Gojević,Mirna Oberman, Sunčica Oberman Peterka, Kirsi Peura, Slavica Singer, Nataša Šarlija,
 • Godina izdanja: 2012
 • preuzmite pdf verziju

 

 

 

sme-report-2012SME Report for Croatia – 2012.

 • Naziv publikacije:
  SME Report for Croatia – 2012.
 • Autori: Mirela Alpeza, Nives Biškupić, Anamarija Delić, Danica Eterović, Morana Gojević, Mirna Oberman, Sunčica Oberman Peterka, Kirsi Peura, Slavica Singer, Nataša Šarlija
 • Godina izdanja:
  2012.
 • preuzmite pdf verziju

 

 

Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2011.

 • Naziv publikacije:
  Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2011.
 • Autori: Mirela Alpeza, Danica Eterović, Mirna Oberman, Sunčica Oberman Peterka , Sanja Pfeifer, Slavica Singer, Nataša Šarlija, Jelena Tomić
 • Godina izdanja:
  2011.
 • preuzmite pdf verziju

 

 

sme-report-2011SME Report for Croatia – 2011.

 • Naziv publikacije:
  SME Report for Croatia – 2011.
 • Autori: Mirela Alpeza, Danica Eterović, Mirna Oberman, Sunčica Oberman Peterka , Sanja Pfeifer, Slavica Singer, Nataša Šarlija, Jelena Tomić
 • Godina izdanja:
  2011.
 • preuzmite pdf verziju