Strategija razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj 2014.-2020.
(pdf)

strategija-zensko-hrvU travnju 2014. godine CEPOR je na poziv Ministarstva poduzetništva i obrta pripremio studiju za izradu Strategije razvoja poduzetništva žena za razdoblje 2014. – 2020., u čijoj je izradi korišteno Izvješće o provedbi Strategije razvoja ženskog poduzetništva 2010. – 2013.

Strategija je okosnica različitim inicijativama i institucijama čijimaktivnostima se omogućava smanjenje nezaposlenosti žena kroz samozapošljavanje,ali i jačanje zaposlenosti u rastućim poduzetničkim pothvatima žena.
Povećanje uključenosti žena treba doprinjeti i jačanju regionalne gospodarske aktivnosti, te dugoročno utjecati i na promjenu sistema društvenih vrijednosti i fokusiranostimnogih područja društvenog života (obrazovanja, znanosti) na problematiku pravednosti u pristupu mogućnostima izbora čime i kako oblikovati svoj život.

Strategija razvoja ženskog poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2010.-2013.
(pdf)

CEPOR je 2010. godine izradio Strategiju razvoja ženskog poduzetništva u RH 2010.-2013. koja sadrži analizu najboljih praksi razvoja ženskog poduzetništva u zemljama članicama EU te iskustva i preporuke predstavnika/ica civilnog društva, poduzetnica, državnih institucija, akademskih institucija i medija. Na temelju Strategije definiran je Akcijski plan za provedbu Strategije koji je Vlada R Hrvatske zajedno sa Strategijom usvojila u ožujku 2010. godine.