Publikacije: GEM Hrvatska

 

gem-2021Što čini Hrvatsku (ne)poduzetničkom zemljom?
GEM Hrvatska 2021

 • Autori:
  Slavica Singer, Nataša Šarlija, Sanja Pfeifer, Sunčica Oberman Peterka

 

 

 

 

Što čini Hrvatsku (ne)poduzetničkom zemljom?gem 2019-2020
GEM Hrvatska 2019-2020

 • Autori:
  Slavica Singer, Nataša Šarlija, Sanja Pfeifer, Sunčica Oberman Peterka

 

 

 

gem2018

Što čini Hrvatsku (ne)poduzetničkom zemljom?
GEM Hrvatska 2018

 • Autori:
  Slavica Singer, Nataša Šarlija, Sanja Pfeifer, Sunčica Oberman Peterka

 

 

 

 

gem-eng-2018What makes Croatia a (non)entrepreneurial country?
GEM Croatia 2017

 • Autori:
  Slavica Singer, Nataša Šarlija, Sanja Pfeifer, Sunčica Oberman Peterka

 

 

 

gem2017-2Što čini Hrvatsku (ne)poduzetničkom zemljom?
GEM Hrvatska 2017

 • Autori:
  Slavica Singer, Nataša Šarlija, Sanja Pfeifer, Sunčica Oberman Peterka

 

 

 

gem2016Što čini Hrvatsku (ne)poduzetničkom zemljom?
GEM Hrvatska 2016

 • Autori:
  Slavica Singer, Nataša Šarlija, Sanja Pfeifer, Sunčica Oberman Peterka

 

 

 

gem2015Što čini Hrvatsku (ne)poduzetničkom zemljom?
GEM Hrvatska 2012-2015

 • Autori:
  Slavica Singer, Nataša Šarlija, Sanja Pfeifer, Sunčica Oberman Peterka

 

 

 

 

Što čini Hrvatsku (ne)poduzetničkom zemljom?
GEM Hrvatska 2002-2011

 • Autori:
  Slavica Singer, Nataša Šarlija, Sanja Pfeifer, Sunčica Oberman Peterka

 

 

 

What makes Croatia a (non)entrepreneurial country?
GEM Croatia 2002-2011

 • Autori:
  Slavica Singer, Nataša Šarlija, Sanja Pfeifer, Sunčica Oberman Peterka
 • Godina izdanja: 2012.
 • preuzmite pdf verziju

 

 

 

Što čini Hrvatsku poduzetničkom zemljom?
Rezultati GEM 2006 za Hrvatsku

 • Autori:
  Slavica Singer, Nataša Šarlija, Sanja Pfeifer, Đula Borozan, Sunčica Oberman Peterka

 

 

What makes Croatia an entrepreneurial country?
Results of GEM Croatia research 2006

 • Autori:
  Slavica Singer, Nataša Šarlija, Sanja Pfeifer, Đula Borozan, Sunčica Oberman Peterka

 

 

Što čini Hrvatsku poduzetničkom zemljom?
Rezultati GEM 2002-2005 za Hrvatsku

 • Autori:
  Slavica Singer, Nataša Šarlija, Sanja Pfeifer, Đula Borozan, Sunčica Oberman Peterka
 • Godina izdanja: 2006.
 • preuzmite pdf verziju

 

 

 

What makes Croatia an entrepreneurial country?
Results of GEM Croatia research 2002-2005

 • Autori:
  Slavica Singer, Nataša Šarlija, Sanja Pfeifer, Đula Borozan, Sunčica Oberman Peterka
 • Godina izdanja: 2006.
 • preuzmite pdf verziju

 

 

 

Što Hrvatsku čini (ne) poduzetničkom zemljom?
Rezultati GEM 2002 za Hrvatsku

 • Autori:
  Slavica Singer, Sanja Pfeifer, Đula Borozan, Nataša Šarlija, Sunčica Oberman
 • Godina izdanja: 2003.