fame2CEPOR sudjeluje u projektu FAME – Family Business Sustainability and Growth čija implementacija traje od siječnja 2017. do prosinca 2018. godine.

Projekt je financiran je sredstvima Europske unije, kroz program Erasmus + KA2 Strategic Partnerships.

FAME projekt provode sljedeće partnerske organizacije:

 • Budapest Business School (Hungary)
 • Cracow University of Economics (Poland)
 • Leeds Beckett University (UK)
 • Business Hungary – Business Representative Organisation (Hungary)
 • CEPOR (Croatia)
 • MAC – Team, small consultancy firm (Belgium)
 • .

Cilj FAME projekta je razvoj kurikuluma na razini visokoškolskog obrazovanja usmjerenog na održivost i razvoj obiteljskih poduzeća, koji će kombinirati tradicionalni i suvremeni pristup u visokoškolskom obrazovanju.

FAME projekt se temelji na suradnji visokoškolskih institucija i gospodarstva, a rezultate ove suradnje i istraživanja ugrađuje u sadržaj modula o obiteljskom poduzetništvu na diplomskoj razini studija poduzetništvo. Suvremeni pristup temelji se na on-line resursima koji će biti razvijeni tijekom FAME projekta i tako unaprijediti nastavu i tradicionalni pedagoški pristup učenja u “učionici”.

Rezultati projekta omogućit će:

 • Bolju povezanost programa partnerskih sveučilišta s potrebama malih i srednjih (obiteljskih) poduzeća
 • Razvoj kompetencija i vještina predstavnika partnerskih visokoškolskih institucija za kreiranje inovativnih obrazovnih modula i primjene inovativnih pedagoških pristupa u nastavnom procesu
 • Unapređenje kvalitete obrazovnog programa akademskih institucija koje sudjeluju u projektu
 • Studentima partnerskih sveučilišta kvalitetnu formalnu i praktičnu edukaciju iz podučja obiteljskog poduzetništva
 • Obiteljskim poduzećima znanja potrebna za osiguranje održivosti i razvoj poslovanja.

 

erasmus

This project has been funded with support from the European Commission.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.