LEADCEPOR sudjeluje u projektu LEAD – LEarning And Development project for Micro and Small Enterprises čija implementacija traje od studenog 2021. do svibnja 2024. godine. Glavna ambicija partnera projekta je ukazati na važnost kontinuiranog usavršavanja ljudskih potencijala unutar poduzeća te olakšati implementaciju i transformaciju ekosustava učenja i razvoja unutar mikro i malih poduzeća. Projekt je financiran sredstvima Europske unije, kroz program Erasmus + KA2 Strategic Partnerships.

LEAD projekt provode sljedeće partnerske organizacije:

  • Budapest Business School – BBS (Mađarska)
  • University Paris Nanterre – UPN (Francuska)
  • Tallinn University of Technology – TTU (Estonija)
  • Wroclaw University of Economics and Business – WUEB (Poljska)
  • Portuguese Catholic University – UCP (Portugal)
  • Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva – CEPOR (Hrvatska)
  • ADINVEST Europe aisbl (Belgija).

 

Aktivnosti projekta usmjerene su na vlasnike i menadžere u mikro i malim poduzećima, njihove zaposlenike te poslovne savjetnike i studente. Praktične implikacije samog projekta očitovat će se u konkretnim intelektualnim i istraživačkim rezultatima objedinjenim u nekoliko različitih studija i publikacija. Posebno se ističe praktični priručnik koji će vlasnicima i menadžerima mikro i malih poduzeća pružiti smjernice za kreiranje dosljedne strategije daljnjih edukacija na razini poduzeća, kao i motivacijske alate usmjerene na poticanje angažmana zaposlenika u različitim oblicima učenja. Također, važno je istaknuti i sveobuhvatan materijal za obuku za vlasnike/menadžere/savjetnike mikro i malih poduzeća  te za studente (buduće vlasnike/menadžere poduzeća) čiji je temeljni cilj pridonijeti razvoju kompetencija ciljnih skupina za učinkovito upravljanje procesima učenja na radnom mjestu te osnaživanju menadžerskih stavova usmjerenih na učenje unutar poduzeća.

Poveznica na LEAD projekt website: https://www.lead-mse-project.eu/