Strategija
Strategija razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj 2014.-2020.

Zagreb, 18. lipnja 2014.

Na sjednici Vlade Republike Hrvatske 18. lipnja 2014. usvojena je Strategija razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj 2014.-2020. i Akcijski plan za provedbu Strategije za razdoblje od 2014. do 2020. godine. CEPOR je za Ministarstvo poduzetništva i obrta izradio studiju na temelju koje je pripremljena Strategija razvoja poduzetništva žena u RH 2014.-2020. U razdoblju 2014.-2020. godine Strategijom je predviđena realizacija sljedećih ciljeva razvoja ženskog poduzetništva: poboljšanje usklađenosti i umreženosti javnih politika, poboljšanje sustava podrške, uvođenje ženskog poduzetništva u cjelokupnu institucionalnu infrastrukturu te promocija ženskog poduzetništva.