Najava radionice
Obiteljske kompanije – od uspješnog osnivača do uspješnih nasljednika
12. lipanj 2015, Zagreb

12.06.2015. od 9-17h
Vlaška 70E, prostorije HUB-a, Zagreb

Ciljevi seminara
Svi osnivači privatnih kompanija su pokretači obiteljskih kompanija, samo toga mnogi dugo nisu svjesni. Činjenica je da je pretežni broj aktivnih kompanija nastao u posljednjih 10-20 godina, te trenutak u kojem osnivači shvaćaju da se nalaze u obiteljskoj kompaniji tek dolazi. Osnivači su pokretali svoje firme, između ostalog, kako bi osigurali prihode sebi osobno i svojoj obitelji, pretežno nesvjesni neupitnosti trenutka kada će se presjeći krivulje odrastanja njihove biološke djece i samo njihove „bebe”-njihove kompanije.
Cilj obuke je pružiti osnivačima i vlasnicima osnovne elemente poslovanja obiteljskih kompanija i ukazati na izazove ulaska nasljednika u kompanije. U toku seminara iskusni ASEE konzultanti će iznijeti moguće i preporučene korake u pripremi osnivača, kompanije i potencijalnih nasljednika na transfer liderstva.

Ciljna grupa
Vlasnici i osnivači poduzeća, članovi obitelji uključeni u poslovanje poduzeća, potencijalni nasljednici.

Osnovne teme

  • Obitelj, kompanija, vlasništvo
  • Osnivačeva i obiteljska zamka
  • Spremnost i sposobnost osnivača da vodi obiteljsku kompaniju
  • Razlika vlasništva i rukovođenja kompanijom

Više o seminaru i prijava na seminar