Zagreb, 18. studenog 2015.

U sklopu 29. RENT konferencije koja se od 18.-20. studenog 2015. godine održala u Zagrebu, održan je policy forum na temu „Prijenos poslovanja malih i srednjih poduzeća – dobra praksa i izazovi“. RENT konferencija je najvažnija europska istraživačka konferencija o poduzetništvu koju organiziraju European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM) i European Council for Small Business (ECSB). Domaćin konferencije u Zagrebu bio je Ekonomski fakultet u Osijeku, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, a partner Hrvatska gospodarska komora. Partner u organizaciji policy foruma na temu prijenosa poslovanja bio je CEPOR.

Na policy forumu prezentirana su iskustva europskih zemalja u kreiranju sustava podrške za uspješan prijenos poslovanja malih i srednjih poduzeća. U panel diskusiji europski stručnjaci za business transfer iz Finske, Nizozemske, Belgije, Švedske, Španjolske, Francuske i Hrvatske raspravljali su o dobroj praksi i izazovima prijenosa poslovanja malih i srednjih poduzeća u navedenim zemljama. Mirela Alpeza, direktorica CEPORa prezentirala je rezultate istraživanja Business Transfer Barometar Hrvatska, prvog istraživanja na temu prijenosa poslovanja u Hrvatskoj.

Preuzmite program foruma

Prezentacije sa foruma:

Avenues to improve success in SME business transfers RENT nov 2015 rev

Survey transfer of business in Flanders 2015

Succession planning 10 best practices Laveren

Prezentacija Mirela Alpeza – Are Croatian entrepreneurs aware of business transfer challenges?