sme2018Izvješće o malim i srednjim poduzećima – 2018. (preuzmite ovdje) sedmo je po redu CEPORovo godišnje izvješće u kojem se daje prikaz stanja sektora malih i srednjih poduzeća. CEPOR ovu publikaciju priprema od 2011. godine na hrvatskom i engleskom jeziku u cilju davanja pregleda svih važnih aspekata okruženja u kojem djeluju mala i srednja poduzeća u Hrvatskoj: od regulatornog okvira, izvora financiranja, dostupnosti obrazovnih programa za poduzetničku aktivnost do raspoloživosti savjetodavnih usluga. Promjene u sektoru malih i srednjih poduzeća prate se kroz njegov utjecaj na gospodarstvo Hrvatske, prema kriterijima  udjela u ukupnom broju poduzeća, ukupnim prihodima, izvoznim aktivnostima, zaposlenosti, te rodnoj i regionalnoj (ne)uravnoteženosti.

Podaci prezentirani u Izvješću rezultat su analize sekundarnih izvora podataka objavljenih pretežito u izvješćima institucija koje su svojom misijom odgovorne ili prate stanje i razvoj sektora malih i srednjih poduzeća (resornog ministarstva – Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Hrvatske banke za obnovu i razvitak – HBOR, Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije – HAMAG-BICRO, Financijske agencije – FINA, udruženja poduzetnika, banaka i dr.). U Izvješću su pored financijskih pokazatelja o performanci sektora, opisane aktivnosti koje su u 2017. i 2018. godini provodile institucije odgovorne za unapređenje kvalitete okruženja u kojem djeluju mala i srednja poduzeća u Hrvatskoj.

Ocjene o kvaliteti okruženja u kojem djeluju mala i srednja poduzeća u Hrvatskoj temelje se na rezultatima važnih međunarodnih istraživanja – Doing Business kojeg provodi Svjetska banka, Izvješća o globalnoj konkurentnosti kojeg provodi Svjetski gospodarski forum, Indeks percepcije korupcije kojeg provodi Transparency International, SBA Fact Sheet i Izvješća Europskog semestra kojeg provodi Europska komisija te GEM – Global Entrepreneurship Monitor kojeg provodi konzorcij Global Entrepreneurship Research Association.