CEPOR – Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva zajedno s partnerima Ministarstvom poduzetništva i obrta, Privrednom bankom Zagreb d.d., Hrvatskom udrugom poslodavaca i Deloitte Hrvatska organizirao je skup

Budućnost hrvatskih tvrtki nakon povlačenja osnivača

i prezentaciju rezultata istraživanja

Business Transfer Barometar Hrvatska 2015.
u srijedu, 16. prosinca 2015. u dvorani Hrvatske udruge poslodavaca u Zagrebu.

Jedan od ključnih preduvjeta dugoročne održivosti malih i srednjih poduzeća je uspješan proces business transfera / prijenosa poslovanja, koji je najčešće povezan s odlaskom u mirovinu vlasnika poduzeća i povlačenjem iz upravljačke, a često i vlasničke uloge u poduzeću. U dokumentima Europske unije koji govore o značaju problematike business transfera malih i srednjih poduzeća ukazuje se na 450.000 poduzeća s oko 2 milijuna zaposlenih koja svake godine u Europskoj uniji prolaze proces prijenosa poslovanja, te procjenu da se u oko 150.000 poduzeća problemu prijenosa poslovanja ne pristupa na adekvatan način čime se u pitanje dovodi oko 600.000 radnih mjesta.

Problematika business transfera u Hrvatskoj u nadolazećem razdoblju bit će sve aktualnija. Business Transfer Barometar istraživanje u Hrvatskoj omogućilo je identifikaciju značaja ovog problema u Hrvatskoj. Rezultati istraživanja ukazuju na:

16.590 poduzeća čiji vlasnici bi trebali započeti planirati proces prijenosa poslovanja s oko 179.000 zaposlenih u tim poduzećima, te više od 5.300 poduzeća koja predstavljaju rizičnu skupinu čime se dovodi u pitanje oko 57.000 radnih mjesta.

Aktualnost problema business transfera dodatno je naglašena u Hrvatskoj zbog velikog transfera koji će se u idućih 5 godina dogoditi u poduzećima koja su osnivana 1990-ih godina. Razina uspješnosti u provođenju business transfer procesa u Hrvatskoj ovisit će o razumijevanju uloge i odgovornosti svih onih koji čine business transfer ekosistem u Hrvatskoj: brojna ministarstva (od pravosuđa, rada, financija, gospodarstva, poduzetništva), poduzetničke potporne institucije, banke, pružatelji savjetodavne podrške (odvjetnici, porezni savjetnici, računovođe, konzultanti, izmiritelji i dr.) i u konačnici sami vlasnici poduzeća koji imaju odgovornost, ali i privilegiju donijeti odluku o započinjanju ovog procesa čime utječu na budućnost poduzeća koja su osnovali i uspješno razvijali dugi niz godina.

O rezultatima Business Transfer Barometar istraživanja na današnjem skupu razgovarali su predstavnici partnerskih institucija –  Ministarstva poduzetništva i obrta, Privredne banke Zagreb d.d., Hrvatske udruge poslodavaca i Deloitte Hrvatska, te poduzetnici –   Ivan Topčić, vlasnik i direktor poduzeća TIM Kabel d.o.o., Denis Nemčević, predsjednik Uprave Spider grupe d.o.o., Ilija Tokić, osnivač i predsjednik Nadzornog odbora poduzeća Tokić d.o.o. i  Đurđica Zagorec, osnivačica poduzeća Biovitalis d.o.o.

Poduzetnici su još jednom potvrdili značaj planiranja i pravovremene pripreme za business transfer te činjenice da se tek nakon započinjanja ovog procesa poduzetnik može uvjeriti u složenost i dugotrajnost procesa. Nadalje, poduzetnici su naglasili značaj i odgovornost institucija u Hrvatskoj za aktivno uključivanje u kreiranje podrške poduzetnicima u procesu prijenosa poslovanja – od ministarstava, komora, udruženja poduzetnika, banaka, i drugih institucija koje čine poduzetničku infrastrukturu i okruženje.

Na temelju Business Transfer Barometar istraživanja CEPOR je kreirao sljedeće preporuke za razvoj sustava podrške malim i srednjim poduzećima u procesu business transfera:

Preporuka 1: Pokretanje kampanja usmjerenih na jačanje svijesti vlasnika malih i srednjih poduzeća s 55 i više godina starosti o kompleksnosti business transfer procesa i važnosti pravovremene pripreme za taj proces.

Preporuka 2: Sufinanciranje edukacije i savjetodavnih usluga u procesu prijenosa poslovanja za vlasnike malih i srednjih poduzeća 55 i više godina starosti, uz ukazivanje na moguće alternativne opcije business transfera: prenošenje poslovanja na članove obitelji, prodaja poduzeća zaposlenicima, prodaja vanjskim osobama ili poduzećima.

Preporuka 3: Jačanje kvalitete i dostupnosti savjetodavne podrške za proces prijenosa poslovanja malih i srednjih poduzeća, kroz train-the-trainers radionice i prenošenje iskustava najbolje europske prakse.

Preporuka 4: Usvajanje definicije i uvođenje statističkog praćenja obiteljskih poduzeća u Hrvatskoj, te razvijanje i sufinanciranje programa podrške usmjerenih na jačanje kapaciteta obiteljskih poduzeća za uspješan generacijski transfer.

Preporuka 5: Promocija preuzimanja poduzeća (eng. business takeover) kao mogućeg modela započinjanja poduzetničke aktivnosti pojedinca, te kreiranje financijskih instrumenata za lakšu dostupnost kupovine (preuzimanja) poduzeća.

Preporuka 6: Sufinanciranje razvoja nacionalnog virtualnog tržišta za spajanje kupaca i prodavatelja malih i srednjih poduzeća kroz javno-privatno partnerstvo, na temelju najbolje europske prakse u razvoju i funkcioniranju takvih on-line platformi.

Na prezentaciji je distribuirana publikacija s rezultatima istraživanja.

CEPOR – Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva je neovisni policy centar koji se bavi problematikom malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj. CEPOR je osnovan 2001. godine na temelju sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Instituta Otvoreno društvo Hrvatska.
Misija CEPORa je utjecati na javno-političko okruženje naglašavajući ulogu poduzetništva, te malih i srednjih poduzeća na razvoj gospodarstva Hrvatske. CEPOR želi doprinijeti oblikovanju poduzetničke kulture, te stvaranju stimulativnog institucionalnog i regulatornog okvira za poduzetničko djelovanje.