Fokus grupe
Strategija razvoja ženskog poduzetništa u Republici Hrvatskoj 2014.-2020
fokus grupe u Zagrebu i Osijeku.
Zagreb, 6. veljače 2014.
Osijek, 7. veljače 2014.

U okviru izrade Strategije razvoja ženskog poduzetništa u Republici Hrvatskoj 2014.-2020. CEPOR je organizirao fokus grupe koje su se održale 6. veljače u CEPORu (Ekonomski institut u Zagrebu) i 7. veljače 2014. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Prema rezultatima GEM istraživanja za Hrvatsku za 2012. godinu, poduzetnička aktivnost muškaraca 2,43 puta je veća od poduzetničke aktivnosti žena. Prema istraživanju ureda Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova tek je 35% žena u 2011. godini bilo na rukovodećim pozicijama u tvrtkama. U 91% svih uprava i 89% nadzornih odbora na čelu su se nalazili muškaraci. Zbog tih, ali i drugih podataka koji ukazuju na potrebu nužnih promjena radi poboljšanja uvjeta za razvoj ženskog poduzetništva, sa sudionicama fokus grupa pokušat će se razmotriti ključna pitanja vezana za dinamičniji razvoj ženskog poduzetništva u Hrvatskoj.