CEPOR, u suradnji sa Ekonomskim fakultetom u Osijekom, organizira 12.11. okrugli stol na temu „Kako unaprijediti suradnju znanstvenih institucija i poslovnog sektora?“ Cilj okruglog stola je identificirati prepreke u suradnji znanstvenih institucija i sektora malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj. U raspravu će nas uvesti Charles Plant prikazom kako Impact Centre pri Sveučilištu u Torontu brojnim aktivnostima podrške potiče rast poduzetničkih pothvata i komercijalizaciju rezultata znanstvenih istraživanja. Očekujemo da će diskusija omogućiti  kreiranje preporuka za unaprjeđenje suradnje znanstvenih institucija i sektora malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj.

PROGRAM okruglog stola
POZIV na okrugli stol