CEPOR je publicirao drugo izdanje minivodiča za poduzetnike: “Prijenos poslovanja” čiji je cilj pomoći poduzetnicima pri donošenju odluke o budućnosti poduzeća nakon umirovljenja. Prvo izdanje minivodiča publiciralo je Ministarstvo poduzetništva i obrta 2014. godine u okviru EU projekta “Poboljšanje informiranosti hrvatske poslovne zajednice – BizImpact II”. Drugo izdanje publicira CEPOR uz financijsku podršku Akademije za poduzetništvo Europskog fonda za jugoistočnu Europu i Croatia osiguranja d.d. Dopunu drugog izdanja sukladno izmjenama u zakonodavnom okviru pripremio je Mazars Hrvatska.

minivodic-prijenos-poslovanjaSadržaj minivodiča:

1. Što znači “prijenos poslovanja” i koja su moguća rješenja?
Prijenos poslovanja na članove obitelji
Prodaja poduzeća
Zapošljavanje profesionalnog menadžera
Doborovoljna likvidacija poduzeća

2. Proces prijenosa poslovanja
Donošenje odluke o pokretanju procesa prijenosa poslovanja
Razmatranje mogućih rješenja
Odabir modela prijenosa poslovanja
Primjena odabranog rješenja

3. Specifičnosti prijenosa poslovanja obrta

4. Primjeri prijenosa poslovanja u praksi
Slučaj 1 – Prijenos poslovanja na članove obitelji
Slučaj 2 – Prijenos poslovanja na zaposlenike
Slučaj 3 – Prijenos poslovanja prodajom poduzeća

5.Podrška u rješavanju prijenosa poslovanja u Europskoj uniji