Konferencija „Žene u svijetu rada: Razvoj poduzetničkih inicijativa i modela zapošljavanja“
Zagreb, 9. prosinca 2015.

Mirela Alpeza, direktorica CEPORa sudjelovala je na konferenciji o poduzetništvu žena „Žene u svijetu rada: Razvoj poduzetničkih inicijativa i modela zapošljavanja“ u organizaciji Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI).

Konferencija u Kući Europe okupila je predstavnice/ke institucija i organizacija relevantnih za razvoj ženskog poduzetništva na nacionalnoj i lokalnoj razini, koji su u okviru dva panela razgovarali o potrebama žena poduzetnica te o mogućnostima i preprekama s kojima se susreću prilikom pokretanja vlastitih poduzetničkih inicijativa.