Radionice za predstavnike financijskih institucija

Radionice su namijenjene predstavnicima financijskih institucija u Hrvatskoj čiji su klijenti mala i srednja poduzeća. Cilj radionica je pružiti alate pomoću kojih će moći analizirati financijska izvješća klijenata, procjenjivati poslovne rizike, nadzirati provedbu strateških poslovnih planova, kontrolirati provedbu investicijskih projekata, utjecati na kreiranje poslovnog koncepta te biti u mogućnosti pravovremeno svojim uslugama i proizvodima pomoći pri uspostavljanju poslovne stabilnosti i jačanju razvojnog kapaciteta klijenata iz segmenta malih i srednjih poduzeća.

Jednodnevne radionice, u trajanju od 9.00 do 16.00 sati se sastoje od 40-50% teoretskog dijela (predavanja) i 50-60% vježbi koje se provode individualno i/ili timski, uz otvoreni dijalog te razmjenu informacija, znanja i iskustava.

Dodatna vrijednost radionice je i dugogodišnje poslovno iskustvo predavača.
Radionice se održavaju uz financijsko pokroviteljstvo EFSE – European Fund for Southeast Europe – Europskog fonda za jugoistočnu Europu.

Predavač / trener:

Nikola Nikšić savjetnik je za menadžment (CMC) licenciran pri ICMCI (The International Council of Management Consulting Institutes), ovlašteni procjenitelj poslovne izvrsnosti pri EFQM (European Foundation for Quality Management) i ovlašteni računovođa.

Od ukupno 35 godina radnog staža u zemlji i inozemstvu, 25 godina je radio na pozicijama
menadžera za upravljanje strategijom, financijama i računovodstvom te kontrolingom – od toga
šest godina u inozemstvu na međunarodnim projektima (Geotehnika), a 12 godina kao
menadžer u hrvatskim poduzećima – članicama međunarodnih grupacija (WLW, Bisnode).

  •  Od 1992. godine kao osnivač i djelatnik poduzeća Konter d.o.o. za poslovno savjetovanje i ekonomske usluge, bavi se poslovima menadžerskog savjetovanja, uslugama iz područja organizacije i ekonomike poslovanja te poslovnom edukacijom (više od 200 otvorenih i in-house radionica i predavanja).
  • Kao gost-predavač povremeno održava predavanja na teme iz ekonomike poslovanja na VERNu, Financijskom klubu pri Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, poslijediplomskom studiju kontrolinga na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, Visokom učilištu Požega i Akademiji Zagrebačke burze.
  • Dobitnik je nagrade Primus 2011. godine, za najboljeg poslovnog savjetnika u Hrvatskoj za područje strateškog menadžmenta i organizacijskog razvoja.
  • Član je udruga Hrvatski računovođa, Udruge hrvatskih kontrolera, Hrvatske udruge poslovnih savjetnika te član Društva za organizacijsko učenje Hrvatske. Redovito sudjeluje u projektima koji mjere i potiču razvoj poduzetništva (Poslovni uzlet, certificiranje poslovnih savjetnika u
    Hrvatskoj i inozemstvu i dr). U tiskanim i virtualnim poslovnim medijima objavljuje članke s analizama i osvrtima na gospodarske aktualnosti.

Sadržaj radionica

1. radionica: Analiza financijskih izvješća i drugih informacija o poslovanju poduzetnika
• Izvori informacija (materijalnih i nematerijalnih)
• Analitičke tehnike (analize šireg i bližeg eksternog i internog okruženja; tržišta, konkurenata, kupaca, dobavljača, …)
• Analize podataka i pokazatelja iz financijskih izvješća i računovodstvenih evidencija
(RDG, BS, izvješće o novčanom tijeku, bruto bilanca, bilješke, revizorska izvješća)
• Specifične informacije (godišnja izvješća uprava, menadžerska izvješća, poslovni mediji, portali, društvene mreže, … )
• Segmentiranje tržišta, analiza konkurenata, dobavljača
• Promatranje i vrednovanje poduzeća iz različitih perspektiva (vlasnika, kupca udjela, investitora, partnera ili nekih drugih dionika)

2. radionica: Upravljanje poslovnim rizicima
• Pojmovnik rizika i sustava upravljanja rizicima
• Struktura procesa upravljanja rizicima (COSO okvirna načela)
• Postavljanje ciljeva (strateški i operativni)
• Ključni čimbenici uspjeha
• Utvrđivanje i procjena rizika (područja iz vanjskog i unutarnjeg okruženja, skupine rizika)
• Pristupi utvrđivanju rizicima, metode utvrđivanja rizika, opisi rizika
• Procjenjivanje rizika (procjene učinaka, vjerojatnosti, izloženosti)
• Postupanje po rizicima/odgovori na rizike (izbjegavanje, prenošenje, smanjivanje i prihvaćanje rizika)
• Kontrolne aktivnosti, dokumentiranje i izvještavanje, upravljanje promjenama i unaprjeđenjima

3. radionica: Izrada i upravljanje realizacijom strategija i poslovnih planova
• Kako definirati strateške namjere organizacije (vizija i misija, dugoročni ciljevi, temeljne vrijednosti)
• Analitički postupci, prvi korak u kreiranju pobjedničke strategije i poslovnih planova
• Kako planirati (strategije, operativni planovi, taktike, budžet i planski novčani tijek, scenario management, rolling modeli i revizije)
• Kako upravljati provedbom; kako nadzirati, mjeriti i analizirati, kako mijenjati i unapređivati (mjere, metrike, pokazatelji, implementacija i komunikacija)
• BSC (Balanced Scorecard), jedan od dobrih praktičnih menadžerskih alata za upravljanje realizacijom strategije i planova

4. radionica: Investicije, planiranje i upravljanje realizacijom investicijskih projekata
• Planiranje i klasifikacija ulaganja (zamjena, proširenja, ostalo)
• Analiza i procjena investicijskih projekata (povećanje vrijednosti organizacije, racionalizacija u skladu s vanjskim i unutarnjim ograničenjima)
• Strukturiranje proračuna ulaganja
• Procjena rizika, barijera, nivoa originalnosti, konkurencije
• Kontrola provedbe usvojenih investicijskih projekata

5. radionica: Razvoj i upravljanje izvrsnošću
• Rekonstrukcija granica tržišta (analitika u funkciji fokusiranja na budućnost)
• Usmjerenost na veliku sliku, a ne na brojke (kreiranje strateškog panela s ključnim konkurentskim čimbenicima za pojedinu djelatnost i strateške mape s ključnim inicijativama i aktivnostima koje predstavljaju pokretače za ostvarenje planiranih ciljeva i pokazatelja)
• Kako poticati na korak dalje od postojeće potražnje (ne samo odgovarati na potrebe tržišta, nego ih stvarati)
• Kreiranje ispravnog poslovnog koncepta (koji razumno usklađuje prigode i ambicije s mogućnostima organizacije)
• Svladavanje ključnih prepreka (što napraviti da dobra ideja postane stvarnost i svojina cijele organizacije, a ne samo nerealizirana dobra ideja pojedinaca)
• Mjerenje stupnja izvrsnosti i upravljanje razvojem izvrsnosti po EFQM modelu

6. radionica: Restrukturiranje
• Analiza trendova globalne i lokalne ekonomije
• Reaktivno (operativno i financijsko) i pro-aktivno restrukturiranje (strateško)
• Unapređivanje likvidnosti i kvalitete novčanog toka („žetva“ – ubrzavanje naplate potraživanja i prodaje zaliha, reprogramiranje dugova, promjene u strukturi kapitala, prodaja neproduktivne dugoročne imovine, novi izvori financiranja)
• Optimiziranje procesa, lanca vrijednosti i organizacijske strukture
• Kreiranje novog „pobjedničkog“ portfelja proizvoda i usluga, odabir tržišta
• Proces provedbe restrukturiranja (plan – do – check – act)
• Analize postojećeg i željenog stanja, procjene rizika
• Vrednovanje učinaka restrukturiranja materijalnim i nematerijalnim pokazateljima
• Strategija plavog oceana i transformacija menadžmenta

 

Mjesto i vrijeme održavanja radionica:

Radionice se održavaju od 9.00 do 16.00 sati u Zagrebu, Ekonomski institut Zagreb, Trg J.F. Kennedya 7
1. radionica
četvrtak, 2. ožujka 2017. prijava do 24. veljače 2017.
2. radionica
četvrtak, 23. ožujka 2017. prijava do 17. ožujka 2017.
3. radionica
srijeda, 5. travnja 2017. prijava do 31. ožujka 2017.
4. radionica
četvrtak, 4. svibnja 2017. prijava do 28. travnja 2017.
5. radionica
četvrtak, 18. svibnja 2017. prijava do 12. svibnja 2017.
6. radionica
četvrtak, 8. lipnja 2017. prijava do 2. lipnja 2017.

Prijave za radionicu slati na e-mail: deterovic@cepor.hr Zbog specifičnog načina rada koji zahtijeva aktivnost sudionika te interakciju trenera sa svim polaznicima, broj sudionika je ograničen na najviše 20 polaznika. Grupa će se formirati prema redoslijedu izvršenih uplata.

Sudjelovanje u kotizaciji:
Radionice se organiziraju uz financijsku podršku Europskog fonda za jugoistočnu Europu. Kotizacija za sudjelovanje na jednoj radionici (manipulativni trošak) iznosi: 900,00 kn + PDV i uključuje sudjelovanje na jednoj radionici, radne materijale, osvježenje u pauzi i ručak.

Pogodnosti plaćanja za ranu prijavu i uplatu kotizacije za sudjelovanje na radionici 15 dana prije održavanja radionice: 800,00 kn + PDV

U slučaju otkazivanja prijave/sudjelovanja, molimo obavijestite nas putem e-maila deterovic@cepor.hr . Za otkazivanje prijava pet dana prije održavanja radionice izvršit će se povrat uplaćene kotizacije. Za odjave nakon tog termina, a prije početka radionice izvršit će se povrat 50% kotizacije, dok za odjave na dan održavanja radionice ili kasnije povrat iznosa uplaćene kotizacije nije moguć.

Uplate: najkasnije pet dana prije početka radionice.

CEPOR, Trg J.F. Kennedya 7, 10000 Zagreb
OIB: 35209595692
Zagrebačka banka d.d.
Broj računa: 2360000-1101220808
IBAN: HR4323600001101220808

Preuzmite prijavnicu

EFSE-DFRadionice se organiziraju uz financijsku podršku
Europskog fonda za jugoistočnu Europu