eepa2015Natječaj

“Europske nagrade za promicanje poduzetništva 2015” (European Enterprise Promotion Awards – EEPA 2015), su  priznanja koja najuspješnijim promotorima poduzetništva i poduzetničkog duha, onima koji predstavljaju najbolje prakse i politike za razvoj poduzetništva, dodjeljuje Europska komisija.
Na EEPA natječaju 2015 sudjeluje 28 zemalja članica Europske unije te Island, Norveška, Srbija i Turska. Na natječaju mogu sudjelovati: nacionalne organizacije, gradovi, općine, regije i zajednice, javno-privatna partnerstva tijela javne vlasti i poduzetnika, obrazovni programi i poslovne organizacije. Natječaj na nacionalnoj razini otvoren je do 22. svibnja 2015.

EEPA nagrade 2015 dodijelit će se u 6 različitih kategorija:

  • Promicanje poduzetničkog duha          
  • Ulaganje u poduzetničke vještine
  • Poboljšanje poslovnog okruženja
  • Poticanje internacionalizacije poslovanja        
  • Potpora razvoju zelenog tržišta i učinkovito korištenje resursa
  • Odgovorno i uključujuće poduzetništvo

Kvalificiranje za EEPA nagradu 2015, odvijat će se u dvije faze:

  • Prva faza: Ministarstvo poduzetništva i obrta koordinira EEPA-u na nacionalnoj razini u Republici Hrvatskoj te putem Odbora za vrednovanje i odabir projekata, na temelju propisanih EU kriterija odabire dva projekta iz dvije različite kategorije koje nadalje kandidira na EU razinu.
  • Druga faza: Europska komisija odabire članove Europskoga žirija koji nadalje razmatra prijave i vrši odabir.

Natječaj na nacionalnoj razini otvoren je do 22. svibnja 2015. godine!

Dodjela EEPA nagrada 2015 održat će se u Luksemburgu, u studenome 2015. godine, gdje će se proglasiti pobjednici u pojedinim kategorijama i ukupni pobjednik (velika nagrada žirija).
Sudjelovanje na natječaju ima i promotivni karakter za prijavitelje jer će informacije o svim nominiranim kandidatima biti dostupne najširoj publici putem web stranice EEPA-e, a objavljivanjem nominiranih kandidata putem medijske kampanje, isti će biti u samom središtu pozornosti.
Detaljne informacije, upute i obrazac za prijavu (na hrvatskom jeziku), dostupni su na:
http://www.minpo.hr/default.aspx?id=3079