Projekt LEAD – LEARNING AND DEVELOPMENT IN MICRO – AND SMALL ENTERPRISES (hrv. Učenje i razvoj u mikro i malim poduzećima) usmjeren je na osvještavanje važnosti kontinuiranog ulaganja u znanje i razvoj zaposlenika u mikro i malim poduzećima. Dosadašnja istraživanja ukazuju na manju sklonost mikro i malih poduzeća navedenim aktivnostima, ali i smanjenu ponudu edukacije u tom području namijenjene navedenim kategorijama poduzeća. Cilj projekta je ukazati na važnost kontinuiranog usavršavanja ljudskih potencijala unutar poduzeća te potaknuti učenje i razvoj unutar mikro i malih poduzeća.
Projekt LEAD obuhvaća različite aktivnosti koje su primarno usmjerene na vlasnike, menadžere i zaposlenike u mikro i malim poduzećima, ali i savjetnike, te studente kao buduće vlasnike i menadžere. Praktične implikacije projekta očitovat će se u rezultatima istraživanja objedinjenim u nekoliko studija i publikacija. Posebno se ističe praktični priručnik koji će vlasnicima i menadžerima mikro i malih poduzeća pružiti smjernice za kreiranje strategije edukacija na razini poduzeća, kao i motivacijske alate usmjerene na poticanje angažmana zaposlenika u različitim oblicima učenja. Također, važno je istaknuti i sveobuhvatan materijal za obuku za vlasnike/menadžere/savjetnike mikro i malih poduzeća te za studente (buduće vlasnike/menadžere poduzeća) čiji je temeljni cilj pridonijeti razvoju kompetencija ciljnih skupina za učinkovito upravljanje procesima učenja na radnom mjestu te osnaživanje menadžerskih stavova usmjerenih na učenje unutar poduzeća.
Projekt se financira sredstvima Europske unije, a osim CEPOR – a, u projektu sudjeluju sljedeće organizacije: Budapest Business School – BBS (Mađarska), University Paris Nanterre – UPN (Francuska), Tallinn University of Technology – TTU (Estonija), Wroclaw University of Economics and Business – WUEB (Poljska), Portuguese Catholic University – UCP (Portugal) i ADINVEST Europe aisbl (Belgija).
Projekt je započeo u studenom 2021. godine, a završava u svibnju 2024. godine. Prvi sastanak partnera održan je u Parizu od 29 do 30. studenog 2021. godine, a na njemu su sudjelovale i predstavnice CEPOR-a.