Prijenos poslovanja (business transfer) neizbježna je i kompleksna faza u razvoju svakog poduzetničkog pothvata. Okidač za prijenos poslovanja najčešće je umirovljenje poduzetnika, ali to mogu biti i neki drugi razlozi (promjena interesa, prilika za prodaju poduzeća, privatne okolnosti). U Hrvatskoj ova tema izuzetno je aktualna zbog velikog broja poduzetnika koji su pokrenuli svoje biznise 1990-ih i planiraju umirovljenje. Unazad 10-ak godina CEPOR prati problematiku prijenosa poslovanja kroz različite aktivnosti. Drago nam je što su naši napori prepoznati i na razini EU te je CEPOR-ova godišnja konferencija Forum obiteljskih poduzeća i prijenosa poslovanja uvrštena u primjere dobre prakse promocije prijenosa poslovanja među poduzetnicima. Publikaciju s inspirativnim primjerima dobre prakse koju su pripremili Juha Tall, Elina Varamaki i Anmari Viljmaa sa finskog veleučilišta Seinäjoki University of Applied Sciences pogledate na linku:

https://www.theseus.fi/…/Tall_Varamaki_Viljamaa…