Konferencija
Business Transfer Conference
Brisel, 17. lipnja 2014.

U organizaciji Europske komisije u Briselu 17. lipnja 2014. godine održana je konferencija na temu Business Transfer. Prijenos poslovanja jedna je od najvažnijih poluga ekonomske politike EU, no njemu se do sada u Hrvatskoj, kao i u nekim drugim zemljama Europske unije, nije pridavao dovoljno veliki značaj. Na konferenciji u Briselu bilo je govora o sve prisutnijim inicijativama olakšavanja prijenosa poslovanja i najboljoj europskoj praksi u tom područu. Mirela Alpeza, direktorica CEPOR-a, sudjelovala je na konferenciji kao članica delegacije Republike Hrvatske zajedno s Draženom Prosom, zamjenikom ministra poduzetništva i obrta, Mašom Smokrović, vlasnicom i upraviteljicom Ustanove za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju Smokrović, te Lučijanom Bilandžić, voditeljicom Odjela za bilateralne i multiliteralne odnose u Ministarstvu poduzetništva i obrta.

Prezentacije s konferencije:
http://www.transferofbusinessesconference.eu/presentations.html