CEPOR je u 2011. godini započeo s projektom izrade redovnog godišnjeg Izvješća koje prikazuje važne aspekte sektora malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj, govori o stanju i značaju sektora, prezentira institucionalni i zakonodavni okvir te opisuje raspoloživost podrške sektoru malih i srednjih poduzeća.
Izvješće opisuje izvore financijske podrške razvoja malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj te pristup i raspoloživost edukacije, informacija i savjetodavnih usluga, kao jedan od preduvjeta poduzetništva.

Cilj Izvješća je informirati nadležne institucije i širu javnost o problematici sektora u Hrvatskoj te kreirati kvalitetnu informacijsku osnovu za donošenje odluka koje će omogućiti jačanje poduzetničke kulture i sektora malih i srednjih poduzeća kroz povećanje kapaciteta zapošljavanja, jačeg doprinosa BDP-u i izvoznom potencijalu Hrvatske.

sme2020-hrvIzvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2020.
uključujući dio rezultata GEM – Global Entrepreneurship Monitor istraživanja za Hrvatsku za 2019. godinu

 • Naziv publikacije:
  Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2020.
  uključujući dio rezultata GEM – Global Entrepreneurship Monitor istraživanja za Hrvatsku za 2019. godinu
 • Autori:
  Mirela Alpeza, Anamarija Delić, Maja Has, Tihana Koprivnjak, Petra Mezulić Jurić, Mirna Oberman, Julia Perić, Ružica Šimić Banović
 • Godina izdanja: 2020.
 • preuzmite pdf verziju

 

sme2019-engSmall and Medium Enterprises Report −Croatia 2019
including the results of GEM – Global Entrepreneurship Monitor research for Croatia for 2018

 • Naziv publikacije:
  Small and Medium Enterprises Report − Croatia 2019
  including the results of GEM – Global Entrepreneurship Monitor research for Croatia for 2018
 • Autori:
  Mirela Alpeza, Maja Has, Mirna Oberman, Sunčica Oberman Peterka, Josipa Pervan, Ružica Šimić Banović
 • Godina izdanja: 2019.
 • preuzmite pdf verziju

sme2019-hrvIzvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2019.
uključujući rezultate GEM – Global Entrepreneurship Monitor istraživanja za Hrvatsku za 2018. godinu

 • Naziv publikacije:
  Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2019.
  uključujući rezultate GEM – Global Entrepreneurship Monitor istraživanja za Hrvatsku za 2018. godinu
 • Autori:
  Mirela Alpeza, Maja Has, Mirna Oberman, Sunčica Oberman Peterka, Josipa Pervan, Ružica Šimić Banović
 • Godina izdanja: 2019.
 • preuzmite pdf verziju

 

sme-2018Small and Medium Enterprises Report −Croatia 2018
including the results of GEM – Global Entrepreneurship Monitor research for Croatia for 2017

 • Naziv publikacije:
  Small and Medium Enterprises Report − Croatia 2018
  including the results of GEM – Global Entrepreneurship Monitor research for Croatia for 2017

 

sme2018Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2018.
uključujući rezultate GEM – Global Entrepreneurship Monitor istraživanja za Hrvatsku za 2017. godinu

 • Naziv publikacije:
  Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2018.
  uključujući rezultate GEM – Global Entrepreneurship Monitor istraživanja za Hrvatsku za 2017. godinu

 

sme2016-engSmall and Medium Enterprises Report −Croatia 2016
including the results of GEM – Global Entrepreneurship Monitor research for Croatia for 2015

 • Naziv publikacije:
  Small and Medium Enterprises Report − Croatia 2016
  including the results of GEM – Global Entrepreneurship Monitor research for Croatia for 2015
 • Autori:
  Mirela Alpeza, Maja Has, Maja Novosel, Slavica Singer
 • Godina izdanja: 2017.
 • preuzmite pdf verziju

 

sme2016-hrvIzvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2016.
uključujući rezultate GEM – Global Entrepreneurship Monitor istraživanja za Hrvatsku za 2015. godinu

 • Naziv publikacije:
  Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2016.
  uključujući rezultate GEM – Global Entrepreneurship Monitor istraživanja za Hrvatsku za 2015. godinu
 • Autori:
  Mirela Alpeza, Maja Has, Maja Novosel, Slavica Singer
 • Godina izdanja: 2017.
 • preuzmite pdf verziju

 

izvjesce2015-engSmall and Medium Enterprises Report −Croatia 2015
including the results of GEM – Global Entrepreneurship Monitor research for Croatia for 2014

 • Naziv publikacije:
  Small and Medium Enterprises Report − Croatia 2015
  including the results of GEM – Global Entrepreneurship Monitor research for Croatia for 2014
 • Autori:
  Mirela Alpeza, Danica Eterović, Maja Novosel, Sunčica Oberman Peterka, Slavica Singer, Nataša Šarlija
 • Godina izdanja: 2016.
 • preuzmite pdf verziju

 

izvjesce2015Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2015.
uključujući rezultate GEM – Global Entrepreneurship Monitor istraživanja za Hrvatsku za 2014. godinu

 • Naziv publikacije:
  Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2015.
  Uključujući rezultate GEM – Global Entrepreneurship Monitor istraživanja za Hrvatsku za 2014. godinu
 • Autori:
  dr.sc. Mirela Alpeza, Danica Eterović, Maja Novosel, dr.sc.Sunčica Oberman Peterka, dr.sc. Slavica Singer, dr.sc.Nataša Šarlija.
 • Godina izdanja: 2016.
 • preuzmite pdf verziju

 

publikacije-sme-izvjesce-2014Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2014.
uključujući rezultate GEM – Global Entrepreneurship Monitor istraživanja za Hrvatsku za 2013. godinu

 • Naziv publikacije:
  Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2014.
  Uključujući rezultate GEM – Global Entrepreneurship Monitor istraživanja za Hrvatsku za 2013. godinu
 • Autori:
  Mirela Alpeza, Nives Biškupić, Danica Eterović, Elza-Meril Gucić, Sunčica Oberman Peterka, Slavica Singer, Nataša Šarlija.
 • Godina izdanja: 2015.
 • preuzmite pdf verziju

 

sme-report-2014Small and Medium Enterprises Report −Croatia 2014.
including the results of GEM – Global Entrepreneurship Monitor research for Croatia for 2013

 • Naziv publikacije:
  Small and Medium Enterprises Report − Croatia 2014.
  including the results of GEM – Global Entrepreneurship Monitor research for Croatia for 2013
 • Autori:
  Mirela Alpeza, Nives Biškupić, Danica Eterović, Elza-Meril Gucić, Sunčica Oberman Peterka, Slavica Singer, Nataša Šarlija.
 • Godina izdanja: 2015.
 • preuzmite pdf verziju

 

 

Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2013.
uključujući rezultate GEM – Global Entrepreneurship Monitor istraživanja za Hrvatsku za 2012. godinu

 • Naziv publikacije:
  Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2013.
  Uključujući rezultate GEM – Global Entrepreneurship Monitor istraživanja za Hrvatsku za 2012. godinu
 • Autori:
  Mirela Alpeza, Nives Biškupić, Danica Eterović, Mirna Oberman, Sunčica Oberman Peterka, Slavica Singer, Nataša Šarlija.
 • Godina izdanja: 2013.
 • preuzmite pdf verziju

 

Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2012.

 • Naziv publikacije:
  Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2012.
 • Autori: Mirela Alpeza, Nives Biškupić, Anamarija Delić,Danica Eterović, Morana Gojević,Mirna Oberman, Sunčica Oberman Peterka, Kirsi Peura, Slavica Singer, Nataša Šarlija,
 • Godina izdanja: 2012
 • preuzmite pdf verziju

 

 

 

sme-report-2012SME Report for Croatia – 2012.

 • Naziv publikacije:
  SME Report for Croatia – 2012.
 • Autori: Mirela Alpeza, Nives Biškupić, Anamarija Delić, Danica Eterović, Morana Gojević, Mirna Oberman, Sunčica Oberman Peterka, Kirsi Peura, Slavica Singer, Nataša Šarlija
 • Godina izdanja:
  2012.
 • preuzmite pdf verziju

 

 

Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2011.

 • Naziv publikacije:
  Izvješće o malim i srednjim poduzećima u Hrvatskoj – 2011.
 • Autori: Mirela Alpeza, Danica Eterović, Mirna Oberman, Sunčica Oberman Peterka , Sanja Pfeifer, Slavica Singer, Nataša Šarlija, Jelena Tomić
 • Godina izdanja:
  2011.
 • preuzmite pdf verziju

 

 

sme-report-2011SME Report for Croatia – 2011.

 • Naziv publikacije:
  SME Report for Croatia – 2011.
 • Autori: Mirela Alpeza, Danica Eterović, Mirna Oberman, Sunčica Oberman Peterka , Sanja Pfeifer, Slavica Singer, Nataša Šarlija, Jelena Tomić
 • Godina izdanja:
  2011.
 • preuzmite pdf verziju