Radionica o franšiznom poslovanju namjenjena je poduzetnicima zainteresiranim za detaljnije informiranje o prednostima i izazovima primjene franšiznog poslovanja u Hrvatskoj. Radionica sadržajem obuhvaća teme: specifičnost franšize kao modela poslovanja, franšizno poslovanje u Hrvatskoj i svijetu, te pravni okvir franšiznog poslovanja u Hrvatskoj. Osim informiranja o ključnim pojmovima i odnosima u franšiznom poslovanju, radionica obuhvaća i promociju uspješnih primjera franšiznog poslovanja iz hrvatske poslovne prakse, te promociju odabranih franšiza.

Predavači na radionici su dugogodišnji treneri i savjetnici za franšizno poslovanje u Centru za franšizu Centra za poduzetništvo u Osijeku.

Sadržaj radionice o franšiznom poslovanju:

1. Uvod u franšizno poslovanje
2. Pravni aspekti franšiznog poslovanja u Hrvatskoj
3. Projektiranje franšizne mreže
4. Koliko je rizično ulaganje u kupovinu franšize?
5. Kako analizirati franšiznu ponudu?
6. Kada je poduzeće zrelo postati davatelj franšize?
7. Analiza internih kapaciteta poduzeća za razvoj poslovanja kroz franšizu
8. Aktualne franšizne ponude u Hrvatskoj

 

Dinamika izvedbe: Program radionice traje 6 sati.

Franšiza – 20 najtraženijih odgovora

brosura-fransizaPreuzmite brošuru