Novosti

INTERINO BizPlan Contest –  proglašenje pobjednika regionalnog natječaja za najbolji poslovni plan
Zagreb, 10. srpnja 2012.

10 srpnja 2012. CEPOR je organizirao proglašenje pobjednika natječaja za najbolji poslovni plan INTERINO BizPlan Contest i podjelu uvjerenja za sudionike natječaja. Natječaj projekta INTERINO - Prekogranična integracija znanja, kompetencija i inovacija (www.interino.org) Operativnog programa IPA Slovenija – Hrvatska 2007.– 2013. bio je otvoren za studente, potencijalne poduzetnike te postojeća poduzeća koja su prijavila svoje poslovne ideje. Za prijavljene timove organizirana je edukacija za pomoć pri izradi poslovnog plana pod stručnim vodstvom eksperata za poduzetničku edukaciju i razvoj poslovnih planova.  Nakon prezentacije nekolicine poslovnih poduhvata i planova najboljim poslovnim planom proglašen je projekt Gumeni cestovno-željeznički prijelaz DR-1 koji je izradio tim u sastavu Boris Boršić, Jovana Đurić, Slobodan Rajić, Ivica Kontent i Davor Remić.

Interino Interino

Na prezentacijama i proglašenju najboljeg poslovnog plana sudjelovali su predstavnici Ministarstva poduzetništva i obrta, HAMAG-Investa, Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Prosperus-invest-a, Hrvatske mreže poslovnih anđela (CRANE) te CEPOR-a kao domaćina i organizatora Interino BizPlan Contesta za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

-----

Sastanak Upravnog odbora GEM-a i sudjelovanje na godišnjoj konferenciji Academy for International Business 2012
Washington DC , 30.lipnja – 3.srpnja 2012.

U Washingtonu je održana godišnja konferencija Academy for International Business čiji je cilj  poboljšati razumijevanje uloge i odnosa između poslovnih, vladinih i nevladinih organizacija u globalnoj ekonomiji. Jesu li promjenjivi gospodarski uvjeti mijenjali dinamiku ovih odnosa? Je li se promijenio odnos snaga između nacionalnih  vlada i multinacionalnih tvrtki? Vrijede li još postojeće teorije? U takvim diskusijama značajno mjesto ima poduzetnički kapacitet na individualnoj i institucionalnoj razini, te su organizatori pozvali konzorcij Global Entrepreneurship Monitor da prezentira konceptualni okvir na kojem se temelji ovo najveće svjetsko istraživanje poduzetništva i rezultate istraživanja. Slavica Singer je, kao članica Upravnog odbora ovog svjetskog projekta, zajedno s kolegama iz Urugvaja, Argentine, SAD, Malezije i Južne Afrike, prezentirala rezultate GEM istraživanja u zemljama srednje i istočne Europe, fokusirajući se na pitanje u kojoj mjeri je gospodarska kriza utjecala na poduzetničke namjere i aktivnosti, tj. koliko se povećala poduzetnička aktivnost iz nužde, a smanjila zbog uočene prilike.

Za vrijeme svog boravka u Washingtonu D.C. prof. Singer sudjelovala je i na 2-dnevnom sastanku Upravnog odbora GEM na kojem su analizirane aktivnosti u provođenju istraživanja u 2012. godini i planovi za 2013. godinu.

-----

Predstavljeno prvo godišnje Izvješće opservatorija malog i srednjeg poduzetništva u RH
Zagreb, 27. lipnja 2012.

Predstavljeno je prvo godišnje Izvješće opservatorija hrvatskog malog i srednjeg poduzetništva u Repulici Hrvatskoj. Izvješće je nastalo u sklopu projekta "Poboljšanje administrativne učinkovitosti na nacionalnoj razini" koji je dio Operativnog programa za regionalnu konkurentnost 2007. - 2011. financiranog iz predpristupnog fonda Europske unije, IPA - komponenta IIIC, uz sufinanciranje iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Sveukupni cilj projekta je potpora Ministarstvu poduzetništva i obrta te HAMAG Investu u povećanju učinkovitosti potpora koje Ministarstvo dodjeljuje sektoru malog i srednjeg poduzetništva u razdoblju od 2002. do 2011. godine. Izvješće obuhvaća i procjenu bespovratnih popotra koje je prijašnje Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dodijelilo sektoru malog i srednjeg poduzetništva u razdoblju 2008. - 2011. Procjena je upotpunjena istraživanjem provedenim na 1.000 poduzeća iz sektora malog i srednjeg poduzetništva u sklopu kojeg su poduzetnici izrazili svoje mišljenje o potporama.

Predstavnici CEPORa aktivno sudjeluju u ovom projektu kao dio Upravljačkog tima projekta te kao članovi Radne grupe za statističke analize Ministarstva poduzetništva i rada.

-----

INTERINO BizPlan Contest - radionica o prezentacijskim vještinama
Zagreb, 27. lipnja 2012.

CEPOR je 27. srpnja organizirao radionicu „Prezentacijske vještine“ za sudionike regionalnog natječaja za najbolji plan – Interino BizPlan Contest. Natječaj se provodi u okviru projekta INTERINO - Prekogranična integracija znanja, kompetencija i inovacija (www.interino.org) Operativnog programa IPA Slovenija – Hrvatska 2007.– 2013.
Radionicu je vodila dr.sc. Sunčica Oberman Peterka, docentica na Ekonomskom fakultetu, Sveučilišta J.J. Strossmayeru Osijeku, članica istraživačkog tima CEPORa koja ima dugogodišnje iskustvo u organizaciji i provođenju  edukacije i savjetovanja za mala i srednja poduzeća.  Sunčicaje koautorica CEPORovog priručnika “Želim biti poduzetnik“ te brojnih znanstvenih radova iz područja poduzetničkog obrazovanja. 
Radionica je bila interaktivnog karaktera. Sudionici radionice prezentirali su svoje poduzetničke ideja i poslovne planove te dobili korisne savjete za izradu prezentacije svojih poslovnih planova i unapređenje vlastitih prezentacijskih sposobnosti.

-----

7. međunarodni  franšizni  forum FIP 2012.
Zagreb, 6. lipnja 2012.

U Zagrebu je 6. lipnja 2012. održan 7. međunarodni  franšizni  forum. Organizator je bila Hrvatska udruga za franšizno poslovanje u suradnji sa Veleučilištem VERN i partnerima CEPORom i Centrom za franšize Centra za poduzetništvo Osijek. Medijski pokrovitelj bio Poslovni savjetnik.
U sklopu sajma održan je okrugli stol na temu „Franšiznim poslovanjem do stvaranja novih radnih mjesta i stjecanja iskustva“ te su iznesena iskustva u stvaranju franšiznog paketa koja su ukazala na veliki spektar mogućnosti koje pruža ovaj koncept poslovanja kao bolji i sigurniji način ulaska u poduzetništvo.

Pogledajte članak iz Poslovnog savjetnika

-----

Policy radionice u organizaciji CEPORa
Zagreb, 4. – 6. lipnja 2012.

Od 4. do 6. lipnja 2012. u organizaciji CEPORa i uz podršku Think Tank Funda iz Budimpešte i Veleposlanstva Velike Britanije u Zagrebu održane su policy radionice pod vodstvom prof. Allana Gibba, sa Sveučilišta u Durhamu, UK. Prof. Gibb radio je kao predavač i savjetnik sa sveučilištima, vladama, lokalnim upravama, privatnim fondacijama i agencijama za razvoj u mnogim zemljama svijeta te posjeduje dugogodišnje iskustvo i međunarodnu reputaciju u području razvoja efektivnih politika vezanih uz mala poduzeća i poduzetništvo. Cilj radionica bio je omogućiti polaznicima uvid u razvoj efektivnih politika i programa za razvoj mikro, malih i srednjih poduzeća, temeljenih na najboljoj međunarodnoj praksi.

Opširnije...

-----

20. lipnja 2012.

Dan poduzetnika
Zagreb, 16. svibnja 2012.

Tradicionalni Dan poduzetnika 2012 ove se godine održao 16. svibnja u organizaciji Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) u Zagrebu.  Na temu „Za poduzetništvo i za zapošljavanje“  raspravljalo se o trenutno najčešćim temama kao što su opstanak poduzetnika u kriznim vremenima, sve veća nezaposlenost, poticanje poduzetništva kao garancije rasta, stvaranje povoljne klime za poduzetnike i pokretanje sveukupne gospodarske aktivnosti.
O aktualnim problemima poduzetnika govorili su predsjednik RH dr. Ivo Josipović, predsjednik Vlade RH Zoran Milanović, ekonomski stručnjaci, političari, sociolozi, gosti iz inozemstva i domaći poduzetnici. Na okruglom stolu na temu poduzetništva sudjelovala je i prof.dr.sc. Slavica Singer kao predsjednica Upravnog odbora CEPOR-a i direktorica poslijediplomskog studija Poduzetništvo na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

-----

19. lipnja 2012.

Microsoft Windays12
Rovinj,  23. – 27. travanj 2012.

Vodeća hrvatska poslovno-tehnološka konferencija održala se od 23. do 27. travnja 2012. u Rovinju u organizaciji Microsofta Hrvatska i uz programsku podršku Veleučilišta VERN. U pet dana održano je više od 180 predavanja, panel diskusija i radionica o suvremenim tehnologijama i poslovanju. Konferencija je ove godine okupila više od 1500 sudionika/ca iz svijeta poslovanja i tehnologije koji su analizirali trenutnu gospodarsku situaciju i predlagali korištenje novih tehnologija u unaprjeđivanju poslovanja.
Predsjednica Upravnog odbora CEPOR-a prof.dr.sc. Slavica Singer sudjelovala je u panel diskusiji na temu: „2009.-2011.: Kako je 'nestalo' više od 3500 tvrtki u RH?“ Sudionici ovoga panela bavili su se  brojnim pitanjima vezanima uz neuspješno poslovanje hrvatskih tvrtki te pokušali ponuditi odgovore i rješenja za probleme sa kojima se tvrtke susreću tijekom recesije.

-----

19. svibnja 2012.

Međunarodni znanstveni simpozij: Gospodarstvo istočne Hrvatske – jučer, danas, sutra
Osijek, 17. – 18. svibnja 2012.

Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku organiziran je dvodnevni međunarodni simpozij "Gospodarstvo istočne Hrvatske jučer, danas, sutra". Cilj simpozija je bio potaknuti znanstvenike, stručnjake i gospodarstvenike iz zemlje i inozemstva na istraživanja temeljena na stvarnim potencijalima istočne Hrvatske. Simpozij je organiziran u želji da znanstvenici pridonesu svojom vizijom razvoju gospodarstva Slavonije i Baranje. Na simpoziju je bio iznesen 41 rad na kojem je radilo 70 autora. Među njima predstavljen je i koautorski rad istraživačkog tima CEPOR-a Anamarije Delić, Mirele Alpeze na temu „Role of Business Support Institutions in Development of the Economy of Eastern Croatia – case of Center for Entrepreneuership Osijek“ gdje je naglašena važnost poduzetničkih potpornih institucija za rast i razvoj malih i srednjih poduzeća.
Prilog: rad

-----

17. svibnja 2012.

INTERINO – Radionica „Gerila marketing“
Zagreb, 16. svibnja 2012.

CEPOR je organizirao radinicu „Gerila marketing“ za sudionike regionalnog natječaja za najbolji plan - BizPlan Contesta. Natječaj se provodi u okviru projekta INTERINO - Prekogranična integracija znanja, kompetencija i inovacija (www.interino.org) Operativnog programa IPA Slovenija – Hrvatska 2007.– 2013.

Radionicu je vodio mr.sc. Igor Medić, predavač na poslijediplomskom studiju Poduzetništvo i na poslovnom učilištu EXPERTa, koji ima dugogodišnje iskustvo na području alternativnog marketinga i pružanja konzultantskih usluga malim i srednjim poduzećima.

Na radionici su sudionici imali prilike saznati što je „Gerila marketing“ i koje su prihvatljive taktike za privlačenje novih kupaca i korisnika usluga, saznati koje su tajne poslovnog umrežavanja i kako pripremiti kvalitetan marketinški plan.

-----

07. svibnja 2012.

INTERINO – Radionica „Financijsko poslovanje“
Zagreb, 4. svibnja 2012.

CEPOR je organizirao radionicu o financijskom poslovanju u vezi detaljnije dorade financijskog dijela poslovnog plana za sudionike regionalnog natječaja za najbolji plan - BizPlan Contesta. Natječaj se provodi u okviru projekta INTERINO - Prekogranična integracija znanja, kompetencija i inovacija (www.interino.org) Operativnog programa IPA Slovenija – Hrvatska 2007.– 2013., u svrhu poticanja nastanka i razvoja novih, na znanju utemeljenih inovativnih start-up poduzeća te njihovog povezivanja u prekograničnom području Hrvatske i Slovenije.
Radionicu o financijskom poslovanju je održala mr.sc. Anamarija Delić, predavačica na kolegijima Financiranje poslovnog pothvata i Konzultantstvo na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Anamarija Delić je bila dugogodišnja savjetnica i direktorica Centra za poduzetništvo Osijek.

Sudionici projekta imaju mogućnost individualnog savjetovanja s Anamarijom Delić i dodatne pomoći pri definiranju svojih poslovnih planova.

-----

19. travnja 2012.

PODIM - 32. Međunarodna  konferencija o poduzetništvu i inovacijama: „Potencijali kreativnih industrija“,
Maribor, 4. – 5. travnja 2012.

PODIM konferencija je najveća i vodeća konferencija o poduzetništvu koja se već tradicionalno održava u Sloveniji i na kojoj sudjeluju stručnjaci i istraživači iz različitih zemalja iz regije. Kroz brojne okrugle stolove, predavanja i radionice na dvodnevnoj konferenciji prezentirana su posljednja saznanja s područja razvoja tehnologija u start-up tvrtkama iz prakse, ali i iz akademske perspektive. Konferencija svake godine okuplja osnivače tehnoloških start-up-ova, uspješne poduzetnike, razvojne menadžere i tehničke direktore velikih korporacija, investitore, studente i mlade istraživače te konzultante i djelatnike institucija uključenih u aktivnosti na razvoju poduzetništva i poduzetničke infrastrukture.
Na PODIM konferenciji istraživački tim CEPOR-a prezentirao je dva istraživanja:

-----

17. travnja 2012.

INTERINO BizPlan Contest – regionalni natječaj za najbolji poslovni plan
Zagreb,13. travnja 2012.

Interino BizPlan Contest

CEPOR – Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva organizirao je početnu radinicu za sudionike regionalnog natječaja za najbolji plan - BizPlan Contesta. Natječaj se provodi u okviru projekta INTERINO - Prekogranična integracija znanja, kompetencija i inovacija (www.interino.org) Operativnog programa IPA Slovenija – Hrvatska 2007.– 2013., u svrhu poticanja nastanka i razvoja novih, na znanju utemeljenih inovativnih start-up poduzeća te njihovog povezivanja u prekograničnom području Hrvatske i Slovenije. Na natječaj, namijenjen studentima, potencijalnim poduzetnicima koji žele razvijati nove poslovne ideje, javili su se mladi poduzetnici i studenti koji imaju priliku provjeriti inovativnost i tržišni potencijal svojih poslovnih ideja s područja turizma, arhitekture i graditeljstva, novih tehnologija u filmskoj industriji, i dr., pripremiti poslovni plan te steći dodatna znanja iz područja poduzetništva.
Isti natječaj za najbolji poslovni plan provodi se u 8 regija na području Hrvatske i Slovenije (Međimurska županija, Varaždinska županija, Istarska županija, Zagrebačka županija, Pomurska regija, Podravska regija, Obalno-kraška regija i Osrednjeslovenska regija). Pobjednici regionalnih natječaja sudjeluju u međuregionalnom natječaju, a proglašenje pobjednika očekuje se u lipnju 2012. godine.

-----

12. travnja 2012.

4. Međunarodna konferencija o obiteljskim tvrtkama
Zagreb, 5. travnja 2012.

U organizaciji časopisa Lider, te partnera Hrvatske udruge poslodavaca, Veleučilišta Vern, CEPOR-a i Cotrugli Business School održana je 4. međunarodna konferencija o obiteljskim tvrtkama. Cilj konferencije je promovirati ulogu obiteljskih tvrtki u gospodarstvu Hrvatske te ukazati na kompleksnost procesa prijenosa vlasništva i upravljanja nad obiteljskim poduzećima. Svoje izlaganje na konferenciji imala je Slavica Singer na temu Koje informacije trebaju Vladi za bolji tretman obiteljskog poduzetništva?  Mirela Alpeza, direktorica CEPOR-a održala je prezentaciju na temu Kada u vođenje obiteljskog biznisa uključiti vanjske menadžere? u kojem je ukazala je na rezultate izvješća ekspertne grupe Europske unije o glavnim problemima transfera vlasništva i upravljanja nad obiteljskim poduzećima u EU. U drugom dijelu konferencije na okruglom stolu raspravljalo se o utjecaju produžene recesije na poslovanje obiteljskih tvrtki.

Prezentacija Slavica Singer:
Koje informacije trebaju Vladi za bolji tretman obiteljskog poduzetništva?  

Prezentacija Mirela Alpeza:
Kada u vođenje obiteljskog biznisa uključiti vanjske menadžere?

-----

02. travnja 2012.

1. Innet forum – Inovations and NewTehnologies Forum
Slavonski Brod, 23. – 24. ožujka 2012.

Grad Slavonski Brod, Razvojna agencija grada Slavonskog Broda i Poduzetnički inkubator Brodin organizirali su prvi dvodnevni Innet forum - Forum inovacija i novih tehnologija koji se 23. i 24. ožujka održao u Slavonskom Brodu. U programu su se izmjenjivale brojne aktualne i relevantne teme iz područja obnovljivih izvora energije kao energije budućnosti, inovatorstva i novih tehnologija. Na Innet forumu svoje izlaganje imala je, kao predstavnica CEPOR-a i Nacionalnog vijeća za konkurentnost prof.dr.sc. Slavica Singer na temu Kontinuirana inovativnost – temelj održive konkurentnosti. Forum je, uz konferencijski dio, također sadržavao i izložbeni dio na kojemu se javnosti predstavilo 20-tak inovatora sa inovacijama koje su izazvale veliko zanimanje posjetitelja Foruma.
Preuzmite prezentaciju prof.dr.sc. Slavice Singer
(.pdf format, 954KB)

-----

01. ožujka 2012.

BizPlan Contest - natječaj za najbolji poslovni plan

bizplan contestCEPOR raspisuje: BizPlan Contest - natječaj za najbolji poslovni plan u okviru INTERINO projekta. Cilj projekta je poticanje nastanka novih, inovativnih start-up poduzeća u prekograničnom području Hrvatske i Slovenije. CEPOR provodi natječaj na području Zagrebačke županije. Sudionici natječaja imaju priliku potvrditi inovativnost svoje poslovne ideje, provjeriti tržišni potencijal, sudjelovati na besplatnim radionicama i savjetovati se prilikom pripreme poslovnog plana te steći dodatna znanja iz područja poduzetništva. Rok za prijavu poslovne ideje na natječaj je 01.04.2012.
Više informacija o natječaju možete pronaći ovdje.

-----

25. siječnja 2012.

Regionalna razvojna politika
Vinkovci, 26. – 27. siječnja 2012.

Agencija za razvoj Vukovarsko‐srijemske županije Hrast d.o.o. organizira dvodnevni trening na temu Regionalna razvojna politika.
Ovo je drugi od ukupno tri treninga koji se organiziraju u sklopu provedbe prekograničnog projekta ''Joint Effort for Innovative Environment'' financiranog iz predpristupnog fonda EU, a provodi ga Nezavisni biro za razvoj (NBR) iz Gradačca (Bosna i Hercegovina) i Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije HRAST d.o.o. iz Vinkovaca. Trening koji će održati Mirela Alpeza, namijenjen je predstavnicima poduzetničkih potpornih institucija i institucija lokalne samouprave u čijoj nadležnosti je stvaranje poticajnog poslovnog okruženja i potpora malim i srednjim poduzetnicima u inovativnim aktivnostima.
U sklopu treninga bit će prikazani rezultati CEPOR-ovog Izvješća o stanju malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj 2011.

-----

22.siječnja 2012.

GEM konferencija 2012
San Francisco, 17. – 21. siječnja 2012.
Slavica Singer i Natasa Sarlija članovi GEM tima za Hrvatsku sudjelovale su na godišnjoj GEM konferenciji i sastanku u San Franciscu. Na konferenciji je lansirano globalno GEM izvješće za 2011. godinu.

-----

12.prosinca 2011.

II Međunarodna konferencija Ekonomija integracija (ICEI): Izazovi i perspektive integracija zemalja Jugoistočne Europe
Tuzla, Bosna i Hercegovina, 8. - 9. prosinca 2011.

U organizaciji Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i suorganizatorima Ekonomskim fakultetom iz Osijeka, Ekonomsko-poslovnim fakultetom iz Maribora i Beogradskom bankarskom akademijom održana je konferencija čiji je cilj problematizirati  složena teorijska i praktična znanja o specifičnim efektima uvođenja i proširivanja ekonomskih integracija u zemljama Jugoistočne Europe.  Očekivani rezultati konferencije su konkretni prijedlozi za  unapređivanje načina komunikacije između donositelja odluka (vlada, ministarstava i državnih agencija), istraživača (sveučilišta, istraživačkih instituta, razvojnih centara), te menadžera i vlasnika tvrtki koji su uključeni u procese integracija. CEPOR-ov istraživački tim Julija Perić i Mirela Alpeza prezentirao je rad pod nazivom: "Policy pretpostavke za razvoj socijalnog poduzetništva: slučaj Hrvatske".

-----

28. studenog 2011

Povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva u EU kroz izgradnju franšize, Zagreb, 6. prosinca 2011.

CEPOR, u suradnji s Centrom za franšizu Centra za poduzetništvo Osijek organizira 6.12.2011. u 13 sati okrugli stol na temu "Povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva u EU kroz izgradnju franšize. Franšizno poslovanje je izuzetno zastupljeno u razvijenim zemljama Zapada, a u Hrvatskoj sve više uzima maha, kako među poduzetnicima početnicima koji posao započinju kupujući franšizu, tako i među zrelim poduzećima koja franšizu koriste kao model rasta i izgrađuju vlastitu franšiznu mrežu. Prema podacima Hrvatske franšizne udruge – franšize u Hrvatskoj trenutno indirektno zapošljavaju oko 16.000 ljudi, a njihov pravi utjecaj na razvoj gospodarstva Hrvatske tek predstoji - u usporedbi s ostalim zemljama u okruženju. U procesu pristupanja Europskoj uniji važno je govoriti o prednostima i nedostacima franšiznog poslovanja te o pravnom okviru franšiznog poslovanja u Hrvatskoj. Cilj okruglog stola je potaknuti raspravu i razmjenu informacija o mogućim načinima rješavanja uočenih problema i priprema za očekivane izazove u franšiznom poslovanju.Na okruglom stolu sudjelovat će predstavnici hrvatskih poduzeća koja u svom poslovanju primjenjuju franšizni model poslovanja, predstavnici hrvatske i slovenske franšizne udruge, predstavnici slovenskih i mađarskih franšiznih sistema koji uspješno posluju u Europskoj uniji, predstavnici institucija koje bi trebale biti infrastrukturna podrška razvoju franšiznog poslovanja u Hrvatskoj.
Najava okruglog stola u Lideru, 28.11.2011.

Prilozi:

-----

14. studenog 2011

Globalni tjedan poduzetništva – Global Entrepreneurship Week (GEW)

Globalni tjedan poduzetništva ove godine obilježava se u cijelom svijetu od 14.-20. studenog. CEPOR obilježava ovaj važan događaj kroz suorganizaciju okruglog stola o socijalnom poduzetništvu na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, 16. studenog od 13-14:30 sati. Cilj rasprave je doprinijeti rješavanju problema nezaposlenosti te stvaranju kulture služenja zajednici kako bismo stvorili bolju sredinu u kojoj ćemo, kroz bolje razumijevanje rješavati i tako teška pitanja kao što je nezaposlenost mladih. Pogledajte fotografije.

-----

06.studenog 2011.

NYU Stern Conference on Social Entrepreneurship
New York University, Stern School of Business,  2. - 4. Studeni 2011
Slavica Singer, Julia Perić i Anamarija Delić – članice CEPOR-ovog istraživačkog tima sudjelovale su na konferenciji o socijalnom poduzetništvu koju organizira američko sveučilište NYU Stern sa radom pod nazivom:  „Social Entrepreneurship in Croatia: Do Regional Disparities Influence Young People's Perception of Social Entrepreneurship as a Potential Career Path?“.

-----

03. studenog 2011.

Međunarodna konferencija "Invest for the future: Women Driving Economic Growth in Southern Europe"
Zagreb, 24. – 26. listopada 2011.

Pod pokroviteljstvom US State Departmenta, te američkog veleposlanstva u Zagrebu održana je međunarodna regionalna konferencija "Invest for the Future: Women Driving Economic Growth". Na konferenciji je sudjelovalo oko 150 vlasnica malih do srednjih tvrtki i predstavnica nevladinih inicijativa iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore, Srbije, Slovenije, Albanije, Turske i Grčke. Na konferenciji su sudjelovali i predsjednik RH Ivo Josipović i svjetska veleposlanica američke vlade za ženska pitanja Melanne Verveer, te američki ambasador u RH James Foley.

Programom je predviđen početak uspostave mreže potpore poduzetnicama u Jugoistočnoj Europi i razmjene iskustava čime SAD podupiru razvitak žena jugoistočne europske i euroazijske regije u cilju povećanja ekonomskih mogućnosti i promicanja partnerstva sa zapadnoeuropskim zemljama.

Prof. Slavica Singer sudjelovala je u panelu „Leadership in Your Company, Community and the Region: Women as policy advocates“ zajedno sa Adrainom Berberi sa Sveučilišta Marin Barleti iz Albanije i Laurom Nichols iz National Democratic Institute sa Kosova. Prof. Singer predložila je pripremu regionalne analize stupnja (ne)korumpiranosti u tvrtkama koje su u većinskom vlasništvu žena u odnosu na one koje su u vlasništvu muškaraca.

-----

19.rujna 2011.

V Međunarodna konferencija o poduzetništvu "Inovativnost + Poduzetništvo = Konkurentnost", Osijek, 15. – 16. rujna 2011.

U organizaciji Poduzetničkog inkubatora BIOS d.o.o. i Centra za poduzetništvo Osijek  15. i 16. rujna 2011. godine održana je 5. Međunarodna konferencija o poduzetništvu pod nazivom "Inovativnost + Poduzetništvo = Konkurentnost" (program).
Na konferenciji su sudjelovali predavači iz Hrvatske, Finske, Poljske, Belgije, Slovenije i Mađarske, a predavanja su bila usmjerena na teme izvora financiranja poslovanja, poslovnog povezivanja kao načina postizanja konkurentnosti, inovativnih poslovnih koncepata, suradnje jedinica lokalne uprave i samouprave sa sveučilištem i poduzetnicima te predstavljanja policy aspekata poslovanja malog i srednjeg poduzetništva u Hrvatskoj i EU. Slavica Singer sudjelovala je u panelu na temu javnih politika (policy) i aktivnosti vezanih uz potporu poduzetništvu.

-----

8.kolovoza 2011.

Iako se i u hrvatskoj i u engleskoj terminologiji male i srednje tvrtke vezuju u jednu sintagmu, razlike među njima su velike, a ključna razlika ili sličnost je profesionalizacija i formalizacija poslovanja. U članku pod nazivom "Srednje veliki - 10 pravila o upravljanju tvrtkama koje nisu ni male ni velike" (pdf) svoja iskustva i stavove o procesu transformacije iz malih poduzeća u srednje velike iznose Tim Kabel, DOK-ING, Tardi, Tehnix i Cepor.

-----

18. srpnja 2011.

Konferencija Triple Helix IX: Silicon Valley: Global Model or Unique Anomaly, Stanford, 11.-14. srpnja 2011.

Slavica Singer sudjelovala je na 9. Triple Helix konferenciji pod naslovom Silicon Valley: Global Model or Unique Anomaly, koja je održana od 11. do 14. srpnja 2011. godine na Stanford University, Stanford, CA, SAD. Slavica Singer bila je jedan od 5 panelista na radionici "The Entrepreneurial University: (R)evolutionary transformation or heresy?" na kojoj je zastupala tezu da je potrebna revolucionarna promjena sveučilišta ukoliko žele opstati, i to upravo zbog dramatične promjene u pristupu znanju koje donose nove tehnologije. Osim toga, profesorica Singer je vodila i jednu sesiju na temu Technology Transfer and Entrepreneurship: "Traditional" and New Science-Industry Interface Organizations, u kojoj je uvodno izlaganje imao i Henry Etzkowitz, utemeljitelj Triple Helix koncepta.

-----

13. lipnja 2011.

Sudjelovanje na prvoj  međunarodnoj konferenciji "Poduzetničke vještine", Beč, 8.-10. lipnja 2011.

Konferencija je ponudila mogućnost uvida  iz prve ruke, kako Austrijska gospodarska komora i institucije iz Njemačke, Francuske, zemalja Beneluxa i mnogih drugih zemlja, provode ambiciozne planove Europske komisije za promicanje poslovnih vještina i poduzetničkog duha. Promicanje poduzetničkog razmišljanja je povezano s razvojem širokog spektra međusobno povezanih vještina, sposobnosti i stavova. Poduzetnički Skills Certificate ® je primjer u kojem su mladi stimulirani djelovati poduzetnički i ohrabreni provoditi kreativne ideje. Kao neobavezni/dobrovoljni certifikat, on predstavlja dodatnu kvalifikaciju za učenike i na taj način daje prednost pri potrazi za poslom. Poduzetnički Skills Certificate ®, priznat je od strane Europske komisije kao primjer najbolje prakse i rezultat je inicijative predsjednika Austrijske gospodarske komore Christoph-a Leitl-a, te je već uspješno primijenjen u više europskih država. Austrijska gospodarska komora igra važnu ulogu u području obrazovanja, kao i u daljnjoj izobrazbi, a usko surađuje i sa školskim sustavom. Pruža vezu između škole i poduzeća, stavlja mlade u kontakt s budućim poslodavcima, omogućava strukovni trening, nudi poučavanje i materijale za učenje, kao i programe za promicanje poslovnih znanja i poduzetničkog duha.

Slavica Singer sudjelovala je kao panelist s izlaganjem na temu: Škola i poslovanje: Simbioza ili suprotnost?

-----

6. lipnja 2011.

Kick-off meeting projekta INTERINO - Prekogranična integracija znanja, vještina i inovacija, Varaždin, 3. lipnja 2011.

U okviru operativnog programa IPA Slovenija – Hrvatska 2007 – 2013, kojim upravlja Ured Vlade Republike Slovenije za lokalnu samoupravu i regionalnu politiku (SVLR) odobrena je prekogranična suradnja projekta INTERINO - Prekogranična integracija znanja, vještina i inovacija.

CEPOR će u projektu imati ulogu partnera zajedno s IRP - Inštitutom za raziskovanje podjetništva iz Maribora, Tehnloškim parkom iz Ljubljane, Pomurskim tehnološkim parkom iz Murske Sobote, IDA - Istarskom razvojnom agencijom iz Pule, REDEA - Regionalnom razvojnom agencijom iz Čakovca i Tehnološkim parkom iz Varaždina, a vodeći je partner UIP - Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske.

Projekt INTERINO usmjeren je na poticanje poduzetničke kulture i prijenos znanja iz akademske sfere u gospodarstvo. Provedba projekta trajat će 24 mjeseca, tijekom kojih će se provoditi regionalni natječaji za najbolji poslovni plan u regijama projektnih partnera, organizirat će se i-škola (inovacijska škola) i primjenjivati primjeri dobre prakse u poticanju inovacija i poduzetništva u prekograničnom slovensko-hrvatskom području. U petak 3. lipnja 2011. u prostorima Tehnološkog parka Varaždin održan je početni, kick-off partnerski sastanak projekta.

-----

2. lipnja 2011.

Radionice "Zagovaranje i javne politike" i "Javne politike za mala i srednja poduzeća", Zagreb, 30.-31. svibnja 2011.

CEPOR organizira dvije radionice na temu izrade policy izvješća usmjerene na mala i srednja poduzeća kao pitanje javne politike, te je razmatran njihov odnos prema drugim područjima kao što su konkurentnost, tržište rada, fiskalna politika i regionalni razvoj u Hrvatskoj, kao i veze i sinergija s EU programima i inicijativama. Na temelju pregleda izazova i mogućnosti, radionica je identificirala potencijalne inicijative, uključujući i istraživanja i zagovaračke aktivnosti kako bi se poboljšala politika razvoja malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj. Osim sadržaja, na radionicama je bilo govora i o načinu i stilu pisanja policy izvješća. Radionice je vodio Piotr Korynski, konzultant za ekonomski razvoj s više od 20 godina iskustva u radu s tvrtkama, investitorima, vladama i dobrotvorima u svrhu pomoći rasta malih poduzeća na tržištima koja su u nastajanju i s iskustvom u radu u više od 20 zemalja od Indije do Paname. Radionicama su osim istraživačkog tima CEPOR-a, prisustvovali predstavnici Ekonomskog instituta u Zagrebu, Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Pravnog fakulteta u Zagrebu i Regionalne razvojne agencije REDEA iz Čakovca (Međimurska županija). Dodatak prezentacijama bio je vodič za pregled postupaka i strateških planova javnih politika za razvoj mikro, malih i srednjih poduzeća: "Učinkovite politike razvoja za mala poduzeća" (pdf) koji je pripremio profesor Allan Gibb.

-----

30. svibnja 2011.

Sudjelovanje na 9. međunarodnoj konferenciji  "Izazovi Europe: Rast i konkurentnost – preokretanje trendova" , Bol, 26. – 28. svibnja, 2011.

Fokus 9. međunarodne konferencije Ekonomskog fakulteta iz Splita pod nazivom "Izazovi Europe: Rast i konkurentnost – preokretanje trendova" bilo je europsko gospodarstvo, njegova uloga i važnost u globalnoj zajednici. Na ovoj konferenciji, članovi istraživačkog tima CEPOR-a prezentirali su dva rada. U sesiji pod nazivom "Challenges for public policies" prezentiran je rad "The role of think tanks in shaping SME business environment in Croatia – the case of CEPOR" (pdf), čiji su koautori Anamarija Delić, Slavica Singer i Mirela Alpeza u kojem je opisana potencijalna uloga koju policy centri mogu i trebaju imati u kreiranju regulatornog okvira stimulativnog za razvoj malih i srednjih poduzeća i poduzetništva. U sesiji pod nazivom "Knowledge based Entrepreneurship and Education" Sunčica Oberman Peterka prezentirala je rad pod nazivom "Entrepreneurial University as the most important leverage in achieving knowledge-based society" (pdf) u kojem govori o razvoju poduzetničkog sveučilišta, odgovornog za razvoj i rješavanje problema okruženja u kojem djeluje.

-----

22. travnja 2011.

Sudjelovanje na 31. međunarodnoj  konferenciji o poduzetništvu i inovacijama: "Pokretačka snaga stvaranja globalnih pothvata", Maribor, 20. – 21. travnja 2011.

Već tradicionalna PODIM konferencija i ovaj put okupila je zainteresirane sudionike iz različitih zemalja - stručnjake i istraživače inovacija i poduzetništva, opinion-maker-e, savjetnike poduzetništva i transfera tehnologije, konzultante iz poduzetničkih inkubatora, tehnoloških parkova i razvojnih agencija, investitore, uspješne poduzetnike, razvojne menadžere iz velikih tvrtki, start-up i buduće poduzetnike, studente i mlade istraživače. Fokus konferencije bilo je rješavanje brojnih pitanja kojima se suočavaju globalne tvrtke i one rastuće čiji je cilj globalno tržište te čiji je rast potaknut međunarodnom konkurencijom. Na konferenciji se raspravljalo se o važnim pitanjima koji doprinose boljem razumijevanju poduzetništva, inovacija, inovativnog društva, te pitanjima kako osloboditi kreativni potencijal u pojedincima, tvrtkama i regijama.

Na PODIM-u, istraživački tim CEPOR-a prezentirao je dva istraživanja: "The role of entrepreneurial organizational design in maximizing the contribution of employee environment information harvesting" (pdf), autorice Mirele Alpeza, i "How to build a base for professional career of students – case study of Volunteering Program of Graduate Program in Entrepreneurship" (pdf) čiji su koautori Julia Perić i Sunčica Oberman-Peterka.

-----

11. travnja 2011.

Triple Helix, Zagreb, 8.-9. travnja 2011.

Doktorski studij "Poduzetništvo i inovativnost" Ekonomskog fakulteta u Osijeku, u suradnji s Veleučilištem VERN u Zagrebu i CEPOR organizirao je seminar pod nazivom "Triple Helix". Predavač na seminaru bio je profesor Henry Etzkowitz, začetnik Triple Helix koncepta (trostruka spirala) koji je značajan jer tri glavna elementa (sveučilište, vladu i poslovni sektor) transferira od izoliranih ili bilateralnih, pa čak i trilateralnih oblika suradnje prema spiralnim multilateralnim dimenzijama suradničkih odnosa između tri institucionalne sfere, što doprinosi povećanju inovacijskog kapaciteta cijelog društva. Uz ispunjavanje svojih tradicionalnih funkcija, svaka od institucionalnih sfera "preuzima ulogu druge" stvarajući tako nove sinergije. Institucije koje preuzimaju netradicionalne uloge smatraju se najvažnijim potencijalnim izvorima inovacija. Novi načini interdisciplinarnog stvaranja znanja u kojima sudjeluju Triple Helix partneri nadahnjuju projekte koji uključuju suradnju u istraživanju i osnivanje poduzeća, što je od posebnog značaja u trenutnim uvjetima konkurentnosti na međunarodnoj razini.

Triple Helix seminar namijenjen je studentima doktorskog studija "Poduzetništvo i inovativnost" Ekonomskog fakulteta u Osijeku, ali i zainteresiranima za područje inovacija, članovima akademske zajednice, poslovnim liderima, djelatnicima javne uprave i poduzetničke infrastrukture i ostalim stručnjacima koji su uključeni u različite aspekte upravljanja inovacijama. Više o samom Triple Helix konceptu:  http://www.triplehelixconference.org/the-triple-helix-concept.html

-----

28.ožujak 2011.

Zakon o radnim odnosima - Radni odnosi u praksi, Zagreb, 15.travnja, 2011.

CEPOR je u suradnji s Konto Obad d.o.o. 15. travnja 2011. organizirao seminar na temu: "Zakon o radnim odnosima: Radni odnosi u praksi". Cilj seminara bio je ukazati polazinicima na tehničke preduvjete pravilne primjene Zakona u praksi.

O radnim odnosima u praksi govorila je mr.sc. Iris Gović, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu, a Ilija Tadić, dipl. iur., načelnik Odjela radnog prava, Uprava za rad i tržište rada pri Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva prezentirao je novosti Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima. Aktualna tematika potaknula je diskusiju među predstavnicima profitnog i neprofitnog sektora o problemima u primjeni novog pravilnika Zakona o radnim odnosima.

-----

25.ožujak 2011.

Sudjelovanje na 3. međunarodnoj konferenciji: Budućnost obiteljskih tvrtki –
Nove genracije u obiteljskom biznisu, Zagreb, 14. travnja 2011.

CEPOR je bio partner u organizaciji 3. međunarodne konferencije pod nazivom "Budućnost obiteljskih tvrtki", čiji je organizator bio poslovni tjednik Lider.

Konferencija je promovirala pozitivnu ulogu obiteljskih kompanija, uvjete za njihov uspjeh i održivost, razmjenu međunarodnih iskustava i stvaranje nove mreže u jugoistočnoj Europi koja se bavi obiteljskim tvrtkama te je bila namijenjena vlasnicima i menadžerima zaposlenim u obiteljskim poduzećima, odvjetnicima, konzultantima i predstavnicima institucija koje vode računa o uspješnosti ovog segmenta gospodarstva.

Zbog važnosti obiteljskih poduzeća za nacionalna gospodarstva, ali i aktualne vlasničke i upravljačke tranzicije u mnogim najrazvijenijim zemljama svijeta, sve se više govori o potrebi da se raznim programima i instrumentima ekonomske politike prepozna specifičnost obiteljskih poduzeća. Slavica Singer i Mirela Alpeza sudjelovale su na konferenciji izlaganjem na temu: "Trebaju li i kako Vladine politike voditi računa o obiteljskim poslovnim pothvatima?" (pdf) u kojem je istaknuta uloga Vlade u stvaranju pozitivne klime za razvoj obiteljskog poduzetništva.

-----

07. ožujak 2011.

Hrvatska je prema GEM istraživanju na dnu ljestvice zemalja prema motivacijskom indeksu koji pokazuje odnos između poduzetnika iz prilike i poduzetnika iz nužde. O usporedbi ovih rezultata s rezultatima europskih zemalja, kao i razlikama između tradicionalnog menadžerskog posla i poduzetničkog upravljanja možete pročitati u članku pod nazivom "Virus čekanja pogibeljan je za poduzetničke pothvate" (.PDF format, 236KB) prof.dr.sc. Slavice Singer, objavljenom u Lideru, 28. siječnja 2011.

-----

24. veljače 2011.

Okrugli stol: Poticanje doprinosa sektora MSP-a za održivi razvoj sliva rijeke Save (SAVA-MSP), Zagreb, 24. veljače 2011.

Savska komisija – Međunarodna komisija za sliv rijeke Save pripremila je prijedlog projekta čiji je cilj ojačati suradnju između malih i srednjih poduzeća te učvrstiti veze poslovne i stručne zajednice vezano uz upravljanje vodenim resursima u slivu rijeke Save, te pružiti podršku sektoru malih i srednjih poduzeća kao krajnjih korisnika rezultata projekta, čime bi se potaknuo održivi razvoj regije u slivu rijeke Save.

Glavna svrha projekta je unaprijediti gospodarski razvoj zemalja sliva rijeke Save (Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Srbija) kroz stvaranje regionalne mreže malih i srednjih poduzeća, čime se poboljšava konkurentnost, potiče razvoj poduzetništva, povećanje ukupne zaposlenosti i olakšava pristup međunarodnim financijskim institucijama.

CEPOR je sudjelovao na okruglom stolu održanom 24. veljače 2011. na kojem su sudjelovali predstavnici institucija zainteresiranih za sudjelovanje u projektu, koji su svojim sugestijama i komentarima dali značajan doprinos kreiranju projektne dokumentacije.

-----

16. ožujak 2010.

4. ožujka 2010.  u organizaciji Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) i CEPORa  održalo se Savjetovanje o mikrokreditiranju u cilju promicanje važnosti potpore malim tvrtkama i obrtnicima.

Na Savjetovanju su sudjelovali predstavnici poslovnih banaka, razvojnih agencija, ministarstava  i ostalih državnih ustanova koje se bave problematikom malog i srednjeg poduzetništva.

Okosnica rada skupa bila su svjetska i europska iskustva  u mikrokreditiranju, a neke od tema su bile sustavi poticanja, izvori financiranja, uloga poslovnih banaka, fondova i agencija u Republici Hrvatskoj, kao i prepreke s kojima se mali i srednji poduzetnici susreću te njihova iskustva u korištenju mikrokreditiranja.

Opširnije

-----

 

Prezentacija prof.dr.sc. Slavice Singer "GEM 2002-2005"

 

Fotografije sa održanih GEM prezentacija